Enquiry creation date: 2022-12-06

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Narutowicza 15

41-503 Chorzów

Tax Identification Number: 6270011643

Enquiry No. Z69/413504

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty handlowej na dostawy miału węglowego typ 31,2 dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. spełniającej warunki zawarte w załączonej Specyfikacji nr SIWZ/05/12/2022.

Osoba do kontaktu: Halina Wolny, tel.  515033574, halina.wolny@grupaazoty.com

Załączniki:

SIWZ/05/12/202

Załącznik nr 1 Oświadczenie Oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2 Oświadczenie Oferenta dotyczące spełnienia warunków udziału

Załącznik nr 3 oświadczenie oferenta o zachowaniu poufności

Załącznik nr 4  Specyfikacja materiału - miał węglowy


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Miał węglowy typ 31,2 1400 TO - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. Terms of payment: 30 days
 2. Place of delivery: place of the orderer
 3. Transport cost: attributable to the supplier
 4. I have read and confirm that I have read the information clause
 5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

 1. Price - 80%
 2. Terms of payment - 5%
 3. Product quality - 10%
 4. References - 5%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa miału węglowego dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A. - ilość 1400 ton"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...