Enquiry creation date: 2022-12-12

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

28-200 Staszów

Tax Identification Number: 8660001369

Enquiry No. Z134/230866/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):


Treść pkt. XVI. Zapytania ofertowego otrzymuje nowe brzmienie:

„Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami:

1.W sprawach warunków realizacji zamówienia (w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00)prosimy o kontakt:
1)Damian Chłodnicki tel.: 725 520 051, e-mail: damian.chlodnicki@grupaazoty.com
2)Michał Ostrowski tel.: 723 110 030, e-mail: michal.ostrowski@grupaazoty.com

2.W celu umówienia się na oględziny (w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00) prosimy o kontakt:
3)Damian Chłodnicki tel.: 725 520 051, e-mail: damian.chlodnicki@grupaazoty.com
4)Michał Ostrowski tel.: 723 110 030, e-mail: michal.ostrowski@grupaazoty.com

3.W sprawach proceduralnych (w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00) prosimy o kontakt:
1)Elżbieta Majewska - tel.: 882 128 020, e-mail: elzbieta.majewska@grupaazoty.com

4.Informacje w sprawach technicznych związanych z Platformą Zakupową należy kierować do działu Helpdesk platformy: kontakt telefoniczny pod nr +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net”.


Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.


Enquiry contents:


Projekt modernizacji instalacji oświetleniowej CPN2 w wykonaniu EX”

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Projekt modernizacji instalacji oświetleniowej CPN2 w wykonaniu EX” 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Projekt modernizacji instalacji oświetleniowej CPN2 w wykonaniu EX”"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...