Enquiry creation date: 2022-12-20

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Grzybów

28-200 Staszów

Tax Identification Number: 8660001369

Enquiry No. Z21/478629/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Modyfikacja nr 1 do Zapytania Ofertowego poprzez wprowadzenie nowych Załączników: nr 1 Formularz Oferty oraz nr 1A Kalkulacja kosztów jednostkowych przewidywanych rodzajów usług serwisowych dla poszczególnych rodzajów sprzętu.

Enquiry contents:

Wykonanie przeglądu technicznego i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w Spółce Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w latach 2023-2024”.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Przegląd techniczny - gaśnica śniegowa 1 US - Read
2. Przegląd techniczny - gaśnica proszkowa 1 US - Read
3. Przegląd techniczny - gaśnica przewoźna śniegowa 1 US - Read
4. Napełnienie - gaśnica śniegowa 5 kg 1 US - Read
5. Konserwacja/malowanie - gaśnica śniegowa 5 kg 1 US - Read
6. Legalizacja UDT - gaśnica śniegowa 5 kg 1 US - Read
7. Napełnienie proszkiem gaśniczym BC z gazem wyrzutnikowym - gaśnica proszkowa 1 kg 1 US - Read
8. Napełnienie proszkiem gaśniczym ABC z gazem wyrzutnikowym - gaśnica proszkowa 1 kg 1 US - Read
9. Konserwacja/malowanie - gaśnica proszkowa 1 kg 1 US - Read
10. Napełnienie proszkiem gaśniczym BC z gazem wyrzutnikowym - gaśnica proszkowa 2 kg 1 US - Read
11. Napełnienie proszkiem gaśniczym ABC z gazem wyrzutnikowym - gaśnica proszkowa 2 kg 1 US - Read
12. Konserwacja/malowanie - gaśnica proszkowa 2 kg 1 US - Read
13. Napełnienie proszkiem gaśniczym BC z gazem wyrzutnikowym - gaśnica proszkowa 6 kg 1 US - Read
14. Napełnienie proszkiem gaśniczym ABC z gazem wyrzutnikowym - gaśnica proszkowa 6 kg 1 US - Read
15. Konserwacja/malowanie - gaśnica proszkowa 6 kg 1 US - Read
16. Napełnienie - gaśnica przewoźna 1 butlowa 30 kg 1 US - Read
17. Konserwacja/malowanie - gaśnica przewoźna1 butlowa 30 kg 1 US - Read
18. Legalizacja UDT - gaśnica przewoźna 1 butlowa 30 kg 1 US - Read
19. Utylizacja zużytego sprzętu gaśniczego 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Uwaga!

1. W kalkulacji ceny należy uwzględnić dojazd i transport, załadunek i rozładunek, demontaż i montaż sprzętu oraz uzupełnienie oznakowań.

2. Ilości usług dla poszczególnych rodzajów będą realizowane wg potrzeb wynikających z przepisów.

Questions to the inquiry "„Wykonanie przeglądu technicznego i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w Spółce Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w latach 2023-2024”."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...