Enquiry creation date: 2023-01-03

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z6/486232

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest przejęcie obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych oraz przejęcie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w 2023 r., w związku z koniecznością realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2020 r., poz. 1114 z późniejszymi zmianami).

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Przejęcie i realizacja przez organizację odzysku opakowań obowiązków Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. za rok 2023, określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  3. Warunki formalne zostały określone w SIWZ.

Offer evaluation criteria

  1. Price - 60%
  2. Kryterium inne 1 - 20%
  3. Kryterium inne 2 - 5%
  4. Kryterium inne 3 - 5%
  5. Kryterium inne 4 - 5%
  6. Experience - 5%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Przejęcie i realizacja przez organizację odzysku opakowań obowiązków Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. za rok 2023, określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...