Enquiry creation date: 2023-01-16

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

ul. Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

https://zchpolice.grupaazoty.com/

Enquiry No. Z95/197960/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

AKTUALIZACJA 1: 16.01.2023
- Zamawiający zezwolił na składanie ofert również w walucie EUR
- Zamawiający dokonał zmiany w zakresie wymaganego terminu realizacji
- Zamawiający dokonał zmiany opisu kryterium terminu realizacji

W celu przygotowania i złożenia oferty, Zamawiający udostępnia zaktualizowaną treść Części I SIWZ oraz załączników nr 1 oraz 2 (w wersji edytowalnych formularzy oraz w PDF). Zamawiający zwraca się o złożenie oferty z wykorzystaniem zaktualizowanych formularzy. Złożenie oferty na nieaktualnych dokumentach uznawane będzie za uchybienie formalne i wymagało będzie stosownej korekty.

Enquiry contents:

Zgodnie z SIWZ

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Chwytak do suwnicy Kone Q-14T 2 ST Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. Terms of payment: 30 days
 2. Place of delivery: place of the orderer
 3. Transport cost: attributable to the supplier
 4. I have read and confirm that I have read the information clause
 5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
 8. Bez uwag akceptuję treść SIWZ i zobowiązuję się do wykonania zadania w pełnej zgodzie z zapisami SIWZ
 9. Termin związania ofertą: 75 dni od dnia otwarcia ofert, 60 dni od złożenia Potwierdzenia Ostatecznej Oferty po aukcji - cokolwiek nastąpi później
 10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

 1. Price - 80%
 2. Warranty - 10%
 3. Delivery date - 10%

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa chwytaka do suwnicy Kone Q -14 T w ilości 2 szt."

Item Question title Date of question Status
1. Prośba o wyjaśnienia / dodatkowe informacje odnośnie SIWZ i Warunków Zapytania 2022-12-28 14:20
2. Uwagi do Projektu Umowy 2023-01-05 15:19
3. Olinowanie chwytaków 2022-12-28 14:34

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...