Enquiry creation date: 2023-01-23

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.

Kujawska 2

80-550 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830001675

Enquiry No. Z209/474578

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Grupa Azoty „FOSFORY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzoną na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/.


Zakres prac:

1) Dostawa i wymiana :

a. Filtr powietrza dmuchawy - 1 szt.,

b. Wkład filtra HF6-76 HTA - 11 szt.,

c. Wkład filtra HF5-76 - 11 szt.,

d. Tłumik 3/8" - 2 szt.

2) Sprawdzenie szczelności układu chłodzącego (sprężarki i chłodnicy).

3) Uzupełnienie czynnika chłodniczego w układzie.

4) Oczyszczenie chłodnicy.

5) Uruchomienie i regulacja parametrów pracy osuszacza.

6) Kontrola elektrozaworów.

7) Kontrola bobbingów.

8) Pomiar ciśnieniowego punktu rosy niezależnym miernikiem za urządzeniem.

9) Ocena poprawności działania sondy pkt. rosy.

10) Kontrola działania układu sterującego.

11) Kontrola drenów kondensatu.

12) Wymiana zestawów naprawczych drenów kondensatu - 3 szt.

13) Kontrola zaworów motylkowych.

14) Próba pracy.

15) Wymiana panelu LCD części ziębniczej osuszacza.

16) Sporządzenie raportu z wyszczególnieniem przeprowadzonych prac w szczególności że układ chłodzący jest szczelny, o ilości uzupełnionego czynnika chłodniczego i dostarczenie raportu do Działu Administracyjnego w siedzibie Zamawiającego maksymalnie do dwóch dni roboczych po skończonym serwisie w celu wprowadzenia wpisu o serwisie do bazy CRO przez Dział Administracyjny Zamawiającego. Raport musi być potwierdzony pieczątką przez serwisanta z odpowiednimi uprawnieniami oraz podany nr uprawnień.

17) Sporządzenie raportu z wykonanych prac i ewentualnych uwagach co do stanu technicznego

Uwagi:

1. Wszelki sprzęt oraz materiał niezbędny do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

2. Wszystkie odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac należy wywieźć i odzyskać lub unieszkodliwić (w tym zdemontowane wkłady filtracyjne i tłumiki). Nr BDO.

3. Prace mogą zostać wykonane tylko przez firmę, która posiada pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami do wykonania czynności instalacji zawierających fluorowe gazy cieplarniane.

4. Przed złożeniem oferty, zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu.

5. Termin realizacji Zamówienia: czerwiec 2023r.


Kontakt w sprawie wizji lokalnej oraz pytań technicznych: Wydział Utrzymania Ruchu, Jarosław Malinowski, tel. 58 34 38 3157, kom. 669 600 415, e-mail: j.malinowski@fosfory.pl lub Wydział Produkcji Kwasu Siarkowego, Marcin Woźniak, tel. 58 34 38 328, kom. 885 770 205, e-mail: m.wozniak@fosfory.pl.


Prosimy o załączenie oferty z podaniem ceny, zakresu prac, terminu realizacji, gwarancji oraz warunków płatności.

Ponadto do oferty prosimy dołączyć:

1. podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji oświadczenie Oferenta dotyczące klauzuli sankcyjnej (wzór w załączeniu),

2. podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji oświadczenie, że zapoznali się Państwo z załączonym do zapytania ofertowego 25437 wzorem umowy i akceptują jej treść,

3. kopię polisy OC.

Załączniki:

1. Wzór oświadczenia Oferenta dot. klauzuli sankcyjnej.

2. Wzór umowy.

3. Ogólne warunki zamówień (OWZ) - załącznik do umowy.

4. Zgłoszenie gotowości do odbioru - załącznik do umowy.

5. Klauzula sankcyjna - załącznik do umowy.

6. Ogólne wymagania z zakresu BHP i ochrony środowiska dla kontrahentów – załącznik do umowy.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie prac remontowych osuszacza powietrza HBD9000 1 KPL - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Delivery date - 20%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "25403 Wykonanie prac remontowych osuszacza powietrza HBD9000 na terenie zakładu Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...