Enquiry creation date: 2023-01-23

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Enquiry No. Z4/497309/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Dokumentacja postępowania została uzupełniona o zdjęcia silnika oraz tabliczki znamionowej silnika.

Enquiry contents:

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: "Remont kapitalny silnika PNC355LR4B3 220 kW 1500 obrotów 6 kV - z przezwojeniem.".

Szczegóły dotyczące postepowania oraz terminy realizacji znajdą Państwo w załączonych dokumentach. Ofertę składa się w formie cyfrowej na Platformie Zakupowej Grupy Azoty S.A., za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej https://platformazakupowa.grupaazoty.com dostępnych po zalogowaniu na konto użytkownika i przystąpieniu Oferenta do Postępowania. Co do zasady Zamawiający wymaga, aby złożona oferta na Platformie Zakupowej w formie elektronicznej była opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być podpisana przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta. Niniejszy wymóg dotyczy również udzielonych pełnomocnictw oraz załączników. Oferent, który złoży na Platformie ofertę jedynie w formie skanu nieopatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie wezwany przez Zamawiającego do niezwłocznego dostarczenia jej w wersji oryginalnej - papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony. W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjowania cen i warunków umownych oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade: tel. +48 71787-35-34 71787-37-27, e-mail: helpdesk@logintrade.net

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Remont kapitalny silnika PNC355LR4B3 220 kW 1500 obrotów 6 kV - z przezwojeniem 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. Transport cost: attributable to the supplier
 2. I have read and confirm that I have read the information clause
 3. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
 4. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy postanowienia Ogólnych Warunków Realizacji Umów Grupy Azoty Police Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Policach umieszczonych na stronie internetowej: https://policeserwis.grupaazoty.com/spolka/strefa-klienta/ogolne-warunki-realizacji-umow
 6. Term of payment: 45 days
 7. Place of delivery: place of the orderer
 8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

 1. Warranty - 15%
 2. Delivery date - 15%
 3. Price - 70%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Remont kapitalny silnika PNC355LR4B3 220 kW 1500 obrotów 6 kV - z przezwojeniem"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...