Enquiry creation date: 2023-01-23

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z659/281557

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową i zaprasza do składania ofert, przedmiotem jest zakup i dostawa: USZCZELKI - 46 szt.

Dokumenty wymagane przy dostawie: Świadectwo odbioru 3.1.

II etapem wyboru dostawcy będą negocjacje cenowe lub aukcja elektroniczna, o której zakwalifikowani dostawcy zostaną poinformowani.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00

Pytania z zakresu handlowego oferty: Daniel Lelewski – kontakt: tel.: +48 77 481 3994, fax: +48 77 481 2360 e-mail: daniel.lelewski@grupaazoty.com

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową netto,

- termin ważności oferty 30 dni,

- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,

- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2020 (na koszt dostawcy),

- warunki płatności – przelew minimum 30 dni,

- warunki gwarancji,

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych,

- nie dopuszcza się składania ofert na produkty równoważne (zamienniki).

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W sprawach technicznych związanych z obsługą Platformy Zakupowej Logintrade proszę o kontakt z: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. USZCZELKA SPETOGRAF 4054x3994x5 1 ST - Read
2. Uszczelka MWK 0 880x820x3 + 2x1 321/PTFE 4 ST - Read
3. Uszczelka SPETOSPIR 880x856 (4,5+0,8) 321/PTFE 4 ST - Read
4. Uszczelka E111/E118 MWK 18 1770x1740, uszczelka na nośniku z stali gat.321 z okładzinami PTFE 2 ST - Read
5. Uszczelka E109 DRYFLEX 2725x1695, uszczelka na nośniku z stali gat.321 z okładzinami PTFE 1 ST - Read
6. Uszczelka E108 MWK 304L/GRAFIT 1870x1840x5, uszczelka na nośniku z stali gat.304L z okładzinami GRAFIT 1 ST - Read
7. SPETOSPIR S316L/GRAFIT 830X794X3,5 8 ST - Read
8. SPETOSPIR S316L/GRAFIT 473X447X3,5 6 ST - Read
9. SPETOSPIR S316L/GRAFIT 575X549X3,5 8 ST - Read
10. SPETOSPIR S316L/GRAFIT 312X292X3,5 6 ST - Read
11. SPETOSPIR S316L/GRAFIT 42X28X2 2 ST - Read
12. SPETOSPIR S316L/GRAFIT 259X239X3,5 2 ST - Read
13. SPETOSPIR SWZ 1220X1080X100X980, materiał: 316L 1 ST - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa – uszczelki - 46 szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...