Enquiry creation date: 2023-01-24

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL8730013812

Enquiry No. Z31/427846

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zakup i dostawa: odczynniki mikrobiologiczne- dostawa roczna - 75 opakowań. Realizacja w zamówieniach cząstkowych, zgodnie z zapotrzebowaniem laboratorium, na podstawie sporządzanych zamówień.
Adres dostawy- Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środków Spożywczych ul. Braci Saków 1, 33-100 Tarnów.
Możliwość składania ofert częściowych na wybrane pozycje.
Termin dostawy zgodnie z deklaracją oferenta.
Materiały z możliwie najdłuższym TERMINEM PRZYDATNOŚCI + CERTYFIKATY.
Osoba do kontaktu Kotyńska Małgorzata (malgorzata.kotynska@grupaazoty.com).

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. brilliance salmonella agar base,500g/1sztuka 1 OPA CM1092 Read
2. salmonella selective suplement,10fiolek/1opakowanie, SR0194 2 OPA SR0194 Read
3. VRBG agar,500g/1sztuka 4 OPA PN- ISO 21528-2:2017-08 Read
4. VRBL agar,500g /1sztuka 1 OPA PN- ISO 4832:2007 Read
5. plate count agar/pca,500g/1sztuka 10 OPA PN-EN ISO 4833-1:2013 BK144 Read
6. bulion laurylsulfate tryptose/SL,500g/1sztuka 1 OPA PN-ISO 4832:2007   Read
7. TBX,500g/1sztuka 3 OPA PN-ISO -16649-2:2004 Read
8. brilliant green agar/BGA,500g/1sztuka,CM0329 2 OPA PN-EN ISO 6579-1:2017-04 Read
9. agar z ksylozą i lizyną XLD,500g/1sztuka, CM0469 2 OPA PN-EN ISO 6579-1:2017-04 Read
10. podłoże M.R.S agar,500g/1sztuka,BK089HA 1 OPA PN- ISO 15214:2002 Read
11. podłoże slanetz and bartley/SB,500g/opakowanie 1 OPA PN-EN ISO 7899-2:2004 Read
12. woda tryptofanowa/500g/opakowanie 1 OPA PN-EN ISO 6579-1:2017-04 Read
13. fraser broth basa,CM0895 500g /opakowanie 20 OPA ISO 11290-1:2017-07 Read
14. fraser supl. 1/2,SR 0166 G 10 fiolek /1opakowanie 10 OPA ISO 11290-1:2017-07 Read
15. fraser selective supl. 1,SR 0156 E 10fiolek/1opakowanie 5 OPA ISO 11290-1:2017-07 Read
16. Baird Parker agar/BP, 500g /1opakowanie 1 OPA PN-EN ISO 6888-1:2022-03 Read
17. Baird Parker agar(RPF/Kit),6x100ml /1opakowanie 2 OPA PN-EN ISO 6888-2:2022-03 Read
18. rappaport vassiliadis soja broth/RVS,500g/1opakowanie 1 OPA ISO 6579-1:2017-04 Read
19. zbuforowana woda peptonowa,5000g/1opakowanie 5 OPA ISO 6579-1:2017-04 Read
20. MSRV (agar) podłoże kompletne wraz z supl.500g/1opakowanie 2 OPA ISO 6579 BK191 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  7. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania aukcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu ofertowym w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego oferenta.

Szczegółowe terminy i zakres realizacji znajdą Państwo w załączonych dokumentach
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony. W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade: tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27 email helpdesk@logintrade.net

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa: odczynniki mikrobiologiczne - dostawa roczna - 75 opakowań"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Warning! Buyer request a confirmation of participation until 2023-01-31 10:00:00

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...