Enquiry creation date: 2023-01-24

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

ul. Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

https://zchpolice.grupaazoty.com/

Enquiry No. Z213/385539

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Biuro Zakupów Technicznych Grupa Azoty Z.Ch. Police S.A. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zaworu membranowego ASAHI, TYP 14PP/EPDM, połączenie kołnierzowe, DN 100 (8 szt.) oraz przepustnicy ASAHI TYP 57 PP/EPDM DN 100 (8 szt.). Tylko nowe, nieregenerowane,  zamienniki niedopuszczalne. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy zainteresowani zakupem wymienionych produktów.   

Zawory służą do sterowania przesyłu mediów na wytwórniach kwasu fosforowego. 


1. ZAWÓR MEMBRANOWY ASAHI, TYP 14PP/EPDMpołączenie kołnierzowe, DN 100 (8 szt.)
2. PRZEPUSTNICA ASAHI TYP 57 PP/EPDM DN 100 (8 szt.)     

Gwarancja minimum 12 m-cy od daty dostawy.

Planowany termin dostawy: do końca kwietnia 2023 r. 

Zamienniki niedopuszczalne.

Dopuszczamy ofertowanie częściowe.  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału przedmiotu zamówienia pomiędzy kilku dostawców. Powyższe oznacza, ze Zamawiający może przy rozstrzygnięciu przetargu wybrać innego dostawce dla każdej z części zamówienia, przy czym za każdym razem będzie to dostawca, który złożył w tej własnie części ofertę najkorzystniejsza. Powyższe w zadnym wypadku nie możne stanowić przesłanki do zmiany oferty złożonej przez oferenta bądź żądania przez oferenta zmiany ustalonych warunków współpracy. 

Transport INCOTERMS 2010: DAP Police; właściwy magazyn zostanie wskazany w zamówieniu. Dostawca gwarantuje, ze dostarczone produkty są zgodne z ustaleniami zawartymi w zamówieniu oraz Normami Polskimi i Europejskimi oraz bierze na siebie pełna odpowiedzialność za jakość. Dostarczona armatura powinna być nowa, z bieżącej produkcji, z tabliczka znamionowa zawierającą: nazwę wytwórcy, typ i parametry techniczne. Wszelkie płatności na rzecz Sprzedającego, który jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce będą realizowane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w obowiązującej Ustawie o podatku od towarów i usług, na rachunek bankowy Sprzedającego podany w Zamówieniu lub Umowie.  


     Osoba do kontaktu w sprawach technicznych:

Krzysztof Kaliszczak Tel.:+48 (91) 317-13-11

e-mail: krzysztof.kaliszczak@grupaazoty.com

Osoba do kontaktu w sprawach handlowych: 

Jacek Zatyka Tel.:+48 (91) 317-33-50 

e-mail:  jacek.zatyka@grupaazoty.com   

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. ZAWÓR MEM.ASAHI TYP14PP/EPDM P.KOŁ.DN100 8 PCS. UR000144542 Read
2. PRZEPUSTNICA ASAHI TYP 57 PP/EPDM DN 100 8 PCS. UR000144530 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  7. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa zaworów membranowych ASAHI TYP14 PP/EPDM (8 szt.) oraz przepustnic ASAHI TYP 57 PP/EPDM (8 szt.) "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...