Enquiry creation date: 2023-01-24

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z660/281557

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup i dostawę: szczotki czyszczące dla taśmy B800 z napędem (włos twardy) - 5 szt. i zaprasza do składania ofert.

Rodzaje szczotek czyszczących do zakupu:
- Szczotka czyszcząca z napędem V-SZW 240/800-0,75. Włosie szczotki TWARDE proste, wykonane z poliamidu, w gęstym upakowaniu. Wymagane dokumenty przy dostawie: Certyfikat zgodności, DTR urządzenia. Wykonanie zgodnie z załączonym rysunkiem.- 5 szt.

II etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna lub negocjacje cenowe, o której zakwalifikowani dostawcy zostaną poinformowani.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00

Daniel Lelewski – kontakt: tel.: +48 77 481 3994, fax: +48 77 481 2360, e-mail: daniel.lelewski@grupaazoty.com

W sprawach technicznych (specyfikacji technicznej) informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 - 15:00

Piotr Brewka - kontakt: tel.: +48 77 481 2030, kom.: 695 380 901, e-mail: PIOTR.BREWKA@GRUPAAZOTY.COM

Oferta powinna zawierać:

- termin ważności oferty: 30 dni,

- cenę jednostkową netto produktu,

- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,

- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2020 (na koszt dostawcy),

- warunki płatności – przelew minimum 30 dni,

- warunki gwarancji,

- świadectwa spełniania norm.

- wymagane jest załączenie rysunku poglądowego oferowanego produktu,

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W sprawach technicznych związanych z obsługą Platformy Zakupowej Logintrade proszę o kontakt z:

nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.netProducts:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Szczotka czyszcząca dla taśmy B800 z napędem. Włosie szczotki TWARDE proste, wykonane z poliamidu, w gęstym upakowaniu. Wymagane dokumenty przy dostawie: Certyfikat zgodności, DTR urządzenia. Wykonanie zgodnie z załączonym rysunkiem. 5 ST - Szczotka B800_.pdf
Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa - szczotki czyszczące dla taśmy B800 z napędem - 5 szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...