Enquiry creation date: 2023-01-24

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Purchaser:

Piotr ...

Kontakt merytoryczny:

Piotr ...

Enquiry No. Z87/229806

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową i zaprasza do składania ofert na Zakup i dostawę zaworu bezpieczeństwa typ SFA15; inlet size 13 mm; ciśnienie 24 bar - 1 szt.


Przedmiot zapytania:

1. Zawór bezpieczeństwa typ SFA15; inlet size: 13 mm; ciśnienie: 24 bar - 1 sztuka


Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji handlowych udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 Pan Piotr Kurnyta tel. 077 481 33 95 piotr.kurnyta@grupaazoty.com 

Dodatkowych informacji technicznych udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 Pan Grzegorz Kucz tel. 077 481 26 63, tel. kom. 723 186 862 grzegorz.kucz@grupaazoty.com


Zawartość oferty:

- cenę jednostkowa (netto),

- wartość ogólną oferty (netto),

- specyfikację techniczną,

- termin ważności oferty 30 dni,

- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,

- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2020 (na koszt dostawcy),

- warunki płatności – przelew minimum 30 dni,

- warunki gwarancji,

- nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych,

- nie dopuszcza się składania ofert na produkty równoważne, zamienniki.


Po weryfikacji i akceptacji ofert pod względem formalnym i technicznym drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna, o której zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.

W przypadku, gdy aukcja nie przyniesie pożądanych efektów, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia z oferentami dalszych negocjacji bezpośrednich lub pisemnych.
W trakcie negocjacji oferenci traktowani są jednakowo i w sposób niedyskryminujący.

Oferent zobowiązany jest do przesłania skanu oferty ostatecznej podpisanej przez osobę upoważnioną.


Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu i warunki handlowe, możliwość udzielenia zamówienia na wybrane pozycje oferty, udzielenia zamówienia więcej niż jednemu dostawcy, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

W kwestiach obsługi Platformy Logintrade prosimy o kontakt: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. zawór bezpieczeństwa typ SFA15; inlet size 13 mm; ciśnienie 24 bar 1 ST - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa: zawór bezpieczeństwa typ SFA15; inlet size 13 mm; ciśnienie 24 bar - 1 szt"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.