Enquiry creation date: 2023-01-24

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Purchaser:

Daniel ...

Enquiry No. Z661/281557

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup i dostawę: kraty pomostowe - 380 szt., zgodnie z poniższą specyfikacją i zaprasza do składania ofert.

Specyfikacja produktu (nazwa / ilość):

Krata pomostowa zgrzewana ocynkowana ogniowa 1000x1000x40 o oczku 34x38 oraz grubości płaskownika 3mm. - 230szt.

Krata pomostowa zgrzewana ocynkowana ogniowa 800x1000x40 o oczku 34x38 oraz grubości płaskownika 3mm. Nośność na wymiarze 800mm. - 100 szt.

Krata pomostowa zgrzewana ocynkowana ogniowa 1000x1000x30 o oczku 34x38 oraz grubości płaskownika 3mm. - 50 szt.

Przy ewentualnej dostawie wymagane jest koniecznie załączenie dokumentacji: Świadectwo kontroli jakości.

II etapem wyboru dostawcy będzie aukcja elektroniczna, lub negocjacje cenowe o której zakwalifikowani dostawcy zostaną poinformowani.

Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00

Daniel Lelewski – kontakt: tel.: +48 77 481 3994, fax: +48 77 481 2360 e-mail:daniel.lelewski@grupaazoty.com

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową poszczególnych pozycji (netto),

- wartość ogólną oferty (netto),

- termin ważności oferty 30 dni,

- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,

- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2020 (na koszt dostawcy),

- warunki płatności – przelew minimum 30 dni,

- warunki gwarancji,

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W sprawach technicznych związanych z obsługą Platformy Zakupowej Logintrade proszę o kontakt z: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.netProducts:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Krata pomostowa zgrzewana ocynkowana ogniowa 1000x1000x40 o oczku 34x38 oraz grubości płaskownikla 3mm. 230 ST - Read
2. Krata pomostowa zgrzewana ocynkowana ogniowa 800x1000x40 o oczku 34x38 oraz grubości płaskownikla 3mm. Nośność na wymiarze 800mm. 100 ST - Read
3. Krata pomostowa zgrzewana ocynkowana ogniowa 1000x1000x30 o oczku 34x38 oraz grubości płaskownikla 3mm. 50 ST - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa - kraty pomostowe - 380 szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.