Enquiry creation date: 2023-01-25

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Purchaser:

Ewa ...

Kontakt merytoryczny:

Ewa ...

Enquiry No. Z49/198583

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Wykonanie prac branżymechanicznej obejmujących demontaż trzech istniejących kotłów typu LaMonta i montaż w ich miejsce trzech kompletnych nowych kotłów oraz jako opcja dodatkowa montaż trzech sztuk koszy ulowych (starego typu)w ramach nr 1115 pod nazwą:„Montaż trzech kompletnych kotłów (część górna i ekonomizer) oraz zakup i montaż koszy katalitycznych projektu Ł-INS dla instalacji kwasu azotowego.”

Miejsce wykonania prac: Grupa Azoty zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – Pion Produkcji, Zakład Nawozów, Wydział Kwasu Azotowego PPN2, Instalacja Kwasu Azotowego.

Przekazanie dokumentacji nastąpi po przesłaniu wypełnionego oświadczenia na adres wskazany w części A SIWZ pkt.5.1.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie pełnego zakresu rzeczowego prac okreslonego SIWZ nr BOI/1-2240/26/2023 z dnia 24.01.2023 r. 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  4. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie prac branży mechanicznej obejmujących demontaż trzech istniejących kotłów typu LaMonta oraz montaż w ich miejsce trzech kompletnych nowych kotłów."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.