Enquiry creation date: 2023-03-08

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Purchaser:

Małgorzata ...

Kontakt merytoryczny:

Małgorzata ...

Enquiry No. Z86/198566

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zaprojektowanie i budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych” - Wariant po oczyszczeniu ścieków z melaminy.
UWAGA! Dokumentacja PFU zostanie udostępnione zainteresowanym Wykonawcom po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 6 oraz oświadczenia sankcyjnego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5.

Design and construction of the Central Industrial Wastewater Treatment Plant" - Variant after treatment of wastewater from melamine.
Attention! PFU documentation will be made available to interested Bidders after signing the Confidentiality Statement in accordance with the template constituting Attachment No. 6 and Representation by the Bidder in accordance with the template constituting Attachment No. 5.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zaprojektowanie i budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych - Wariant po oczyszczeniu ścieków z melaminy. 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Kryterium inne 1 - 100%

Additional formal conditions:

Kryteria oceny zgodnie z Załącznikiem 2 do SIWZ A.
Proposal evaluation criteria according Attachment No. 2.

Questions to the inquiry "Zaprojektowanie i budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych - Wariant po oczyszczeniu ścieków z melaminy. Design and construction of the Central Industrial Wastewater Treatment Plant" - Variant after treatment of wastewater from melamine"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Warning! Buyer request a confirmation of participation until 2024-02-20 13:00:00

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.