Enquiry creation date: 2023-03-16

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Enquiry No. Z182/214697

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Koordynatorem robót z ramienia GAPS jest Ryszard Stawiński, tel. 609 697 840, adres mailowy ryszard.stawinski@grupaazoty.com. Drzwi PCV znajdują się w dostawie GAPS. Przed złożeniem oferty jest konieczna wizja lokalna na obiekcie potwierdzona przez koordynatora na załączonym formularzu, w dniu 21.03.2023 r. o godz. 11.00. Należy najpóźniej w dniu poprzedzającym, potwierdzić telefonicznie lub mailowo chęć wzięcia udziału w wizji lokalnej. Termin wykonania prac: do 10.05.2023 r.. Gwarancja na wykonane roboty 36 m-cy. Wymagany termin płatności 45 dni. Ofertę ryczałtową na wymianę 13 szt. drzwi wraz z obróbką oraz wywozem i przekazanie odpadów, prosimy złożyć na dołączonym formularzu ofertowym, na platformie LOGINTRADE w wersji elektronicznej lub papierowej do Kancelarii GAPS w siedzibie firmy przy ul. Kuźnickiej 1, ob. 453 w zamkniętej kopercie opatrzonej numerem zapytania oraz adnotacją "nie otwierać przed terminem zakończenia przyjmowania ofert". Prosimy o zapoznanie się przed złożeniem oferty z OWRU (załącznik Z-01-I-02-PJ-08-OWRU

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. wymiana drzwi pcv 1 KPL - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wymiana 13 szt. drzwi w pomieszczeniach technicznych w obrębie ciągu 5, 6."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...