Enquiry creation date: 2023-03-17

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z184/216623

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych wytwarzanych w Wydziale Produkcji Wody, Oczyszczalni i Kanalizacji w Grupie Azoty ZAK S.A. w latach 2023-2025, zgodnie z wykazem ilościowym ujętym w pkt I SIWZ.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Skratki (z ciągu oczyszczania ścieków) 1 TO 19 08 01 Read
2. Zawartość piaskowników (Piasek zanieczyszczony) 1 TO 19 08 02 Read
3. Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09(Oleje z ciągu oczyszczania ścieków ) 1 TO 19 08 10* Read
4. Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych (osad czynny nadmierny) 1 TO 19 08 11* Read
5. Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych(osad wstępny) 1 TO 19 08 13* Read
6. Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki (Skratki z ciągu uzdatniania wody przemysłowej) 1 TO 19 09 01 Read
7. Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne (zużyte masy jonitowe) 1 TO 19 09 05 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Transport cost: attributable to the supplier
  2. I have read and confirm that I have read the information clause
  3. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  4. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki formalne zostały określone w SIWZ, stanowiącej załącznik do zapytania.

Questions to the inquiry "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych wytwarzanych w Wydziale Produkcji Wody, Oczyszczalni i Kanalizacji w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w latach 2023-2025"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...