Enquiry creation date: 2023-03-17

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.

Kujawska 2

80-550 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830001675

Enquiry No. Z73/486066

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Grupa Azoty „FOSFORY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzoną na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/

Przedmiot zamówienia:
Dostosowanie urządzenia nalewczego (podlegającego pod TDT) do wymagań określonego w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

Zakres prac:

1. Uzgodnienie i sporządzenie dokumentacji modernizacji urządzenia nalewczego EMCO WHEATON z 2003r.

2. Dostawa wszystkich wymaganych części i materiałów oraz montaż.

Czujnik: BI10U-EM30-VP4X-H1141 - uprox ze współczynnikiem 1, obudowa stal nierdzewna. W/w czujnik wraz z niezbędnymi elementami montażowymi, włączony w system sterowania nalewem stanowi zintegrowany system zamykający przepływ w przypadku niekontrolowanego przemieszczenia się cysterny i wysunięcia się ramienia z włazu cysterny.

3. Odbiory i uczestnictwo w badaniach urządzenia w obecności inspektora TDT.
 UWAGA: Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej urządzenia.

Do oferty należy dołączyć podpisane (zgodnie z zasadami reprezentacji, przez osobę upoważnioną) Oświadczenie Oferenta. 

Pytania prosimy kierować do:
- Pan Jarosław Malinowski (Wydział Utrzymania Ruchu), tel. 669-600-415, e-mail: j.malinowski@fosfory.pl
- Pan Marcin Woźniak (Wydział Produkcji Kwasu Siarkowego), tel. 885-770-205, e-mail: m.wozniak@fosfory.plProducts:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Dostosowanie urządzenia nalewczego (podlegającego pod TDT) do wymagań określonego w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. 1 KPL - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Delivery date - 20%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "25749 - Dostosowanie urządzenia nalewczego (podlegającego pod TDT) do wymagań określonego w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...