Enquiry creation date: 2023-03-17

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.

Kujawska 2

80-550 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830001675

Enquiry No. Z750/311695

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Grupa Azoty „FOSFORY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzoną na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/.

Dla złożenia prawidłowej oferty konieczna jest wizja lokalna w celu uszczegółowienia zakresu prac. Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej oraz pytań technicznych:

Dział Głównego Energetyka, Aleksander Klimończyk tel. 58 34 38 418, kom. 669 600 606, e-mail: a.klimonczyk@fosfory.pl

Zakres prac:

- montaż przepływomierzy na instalacji

- montaż szaf sterowniczych wraz z wyposażeniem

- wykonanie tras kablowych, połączeń, uziemień

- wykonanie podłączeń do istniejącej sieci SKADA

- wykonanie pomiarów odbiorczych

- wykonanie prób ruchowych

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku pendrive

Uwagi:

- materiały dostarcza zamawiający, sprzęt i robocznę zapewnia wykonawca

- termin realizacji zależny od dostawy materiałów, przewidywany termin dostawy II kwartał 2023

- wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i kadrą techniczną z niezbędnymi uprawnieniami do wykonania ww. zakresu prac.

- zamawiający zastrzega, iż dla złożenia prawidłowej oferty konieczne jest odbycie wizji lokalnej w celu uszczegółowienia zakresu prac.

Oferta powinna zawierać cenę, zakres prac, termin realizacji, gwarancję, termin ważności oferty.

Załączniki do zapytania:

1. Oświadczenie Oferenta dotyczące klauzuli sankcyjnej - prosimy o załączenie podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji firmy (KRS) oświadczenia. Wzór w załączeniu.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie montażu i podłączenia przepływomierzy elektromagnetycznych w ilości 10 sztuk na ciągu "Y" oraz 4 sztuki na ciągu "X" Wydziału Produkcji Nawozów 1 KPL - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "25742 Wykonanie montażu i podłączenia przepływomierzy elektromagnetycznych w ilości 10 sztuk na ciągu "Y" oraz 4 sztuki na ciągu "X" Wydziału Produkcji Nawozów"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...