Enquiry creation date: 2023-03-17

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z319/197779

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

  Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową i zaprasza do składania ofert.

1) Agregat pompowy wody kotłowej Producent: SIGMA GROUP a.s.

typ 50-CVX-160-10-6-LC-400-9; Q=7,0 l/s; H=180,0m; n=2900obr/min; P=20,6kW; Pmot=30,0kW, 400V, 50Hz; Deska: żeliwo; Sprzęgło: BKN160; Napęd: 9


2) Pompa wody zasilającej Producent: SIGMA GROUP a.s. 

Typ: CTD 4.1-65-7-000-FE Wydajność: Q=19,4 l/s Wysokość podnoszenia: H=663,7 m Prędkość obrotowa: 2980 obr/minNie akceptujemy zamienników


Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 Pani Krystyna Król – kontakt: tel. 077 481 3800


Zawartość oferty:

W ofercie należy określić:

• cenę jednostkową netto (powinna zawierać koszt transportu) - w formularzu ofertowym proszę podać cenę z komplet, w załączniku dodać ofertę z cenami jednostkowymi

• warunki gwarancji

czas realizacji zamówienia


Prosimy o dołączenie specyfikacji technicznej.Po weryfikacji i akceptacji ofert pod względem technicznym drugim etapem wyboru dostawcy może być aukcja elektroniczna o której zakwalifikowani oferenci zostaną poinformowani.

Oferent zobowiązany jest do przesłania skanu oferty ostatecznej podpisanej przez osobę upoważnioną.

Składanie ofert:


    Obiorca zastrzega prawo wybrania częściowego oferty i udzielenie zamówienia więcej niż jednemu dostawcy
    Odbiorca dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Agregat pompowy Sigma typ 50-CVX-160-10-6-LC-400-9; Q=7,0 l/s; H=180,0m; n=2900obr/min; P=20,6kW; Pmot=30,0kW, 400V, 50Hz; Deska: żeliwo; Sprzęgło: BKN160; Napęd: 9 1 ST - Read
2. Pompa wody zasilającej Producent: SIGMA GROUP a.s. Typ: CTD 4.1-65-7-000-FE Wydajność: Q=19,4 l/s Wysokość podnoszenia: H=663,7 m Prędkość obrotowa: 2980 obr/min 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Warunki dostawy : DDP Magazyn Odbiorcy
  2. I have read and confirm that I have read the information clause
  3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://zak.grupaazoty.com/owz
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Termin płatności: 60 dni
  7. Pompy fabrycznie nowe ( zamawiający nie dopuszcza urządzeń po regeneracji)
  8. Pompy oryginalne wskazanego producenta Sigma (zamawiający nie dopuszcza zamienników)

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:Questions to the inquiry "Zakup i dostawa Agregat pompowy wody kotłowej Sigma- 1 szt i pompa wody zasilającej Sigma - 1 szt"

Item Question title Date of question Status
1. Położenie króćca ssącego 2023-03-20 12:27
2. Zakres dostawy 2023-03-20 11:50

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...