Enquiry creation date: 2023-03-17

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.

Kujawska 2

80-550 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830001675

Enquiry No. Z263/474578

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Grupa Azoty „FOSFORY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzoną na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/.

Istotne parametry techniczne/jakościowe przedmiotu zamówienia: myjka wysokociśnieniowa gorącowodna do mycia sprzętu ciężkiego. Dane: ciśnienie robocze 130/150 bar, wydatek wody ok. 600 l/h, zasilanie 230 V, kocioł zasilany olejem napędowym, optymalnie zintegrowany bęben na wąż, długość węża ok. 10 m, w zestawie z pistoletem, lancą i zestawem dysz.

Kontakt w sprawie pytań technicznych: Wydział Przeładunków, Michał Milewski, kom. 669 600 370, e-mail: m.milewski@fosfory.pl.

Prosimy o załączenie oferty z podaniem ceny, specyfikacji, terminu dostawy, gwarancji oraz warunków dostawy i płatności. Prosimy o dołączenie do oferty podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji oświadczenia sankcyjnego (wzór w załączeniu).

Załączniki:

1. Wzór oświadczenia sankcyjnego.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Myjka wysokociśnieniowa gorącowodna 1 KPL - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 80%
  2. Delivery date - 20%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "25688 Zakup i dostawa myjki wysokociśnieniowej gorącowodnej dla Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...