Enquiry creation date: 2023-03-17

Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.

ul. Mostowa 24 D

47-220 Kędzierzyn – Koźle

Tax Identification Number: PL9930082391

Enquiry No. Z669/221076

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Dział Handlowy Grupy Azoty PROREM Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty, jednocześnie informując iż jesteśmy zainteresowani zakupem wymienionych produktów:


Pręt w gatunku 26H2MF+QT fi35 - 12m ~90kg wg PN-75/H-84024, PN 10060

Pręt w gatunku 25CrMo4+QT S-46 - 3m  PN EN 10277-5 EN 10269


Materiał 26H2MF z atestem 3.2 zgodnie z EN 10204. 25CrMo4 atest 3.1. Na materiale muszą znajdować się cechy pozwalające zidentyfikować go z atestem.

Materiały od producentów z krajów UE. W przypadku producentów z poza UE, krajowych oraz z Rumunii producent musi posiadać certyfikację w UDT do wytwarzania materiałów przeznaczonych na naprawy lub modernizację urządzeń ciśnieniowych.


Sprawa b. pilna! Materiał musi znajdować się na składzie oferenta a dostaw musi zostać zrealizowana najpóźniej na następny dzień roboczy po otrzymaniu zamówienia. 


Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00:

W sprawach handlowych: Marcin Czupryn tel.: +48 77 4813859 marcin.czupryn@grupaazoty.com

Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową, w przypadku waluty innej niż PLN również sposób rozliczenia faktury

- termin ważności oferty 30 dni,

- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,

- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2010,

- warunki płatności – przelew:

- przy zamówieniach do 10 000 PLN - 30 dni,

- 10 000-20 000 PLN - 45 dni,

- powyżej 20 000 PLN - 60 dni,

od daty wystawienia faktury, chyba, że ustalenia stanowią inaczej

- warunki gwarancji,

- nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

W przypadku żądania przedpłaty/zaliczki/zapłaty „z góry” wymagane jest przedłożenie gwarancji bankowej zamawiającemu!

Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy oraz zmniejszenia lub zwiększenia zamawianej ilości.

Każde postępowanie musi zakończyć się dogrywką w postaci aukcji elektronicznej niezależnie od wartości kontraktu.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Dziękuję

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Pręt gładki fi35 26H2MF+QT 90 KG - Read
2. Pręt S-46 25CrMo4+QT 3 M - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup prętów fi35 w gat. 26H2MF i S-45 25HM - ~115kg"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...