Enquiry creation date: 2023-03-17

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z27/453901/aktualizacja3

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja 17.03.2023 r. – Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 24.03.2023 r., do godz. 14:00 oraz zaktualizował pkt III SIWZ.

Aktualizacja 10.03.2023 r. – Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 20.03.2023 r., do godz. 14:00, a także zamieścił plik „Pytanie i odpowiedź”.

Aktualizacja 8.03.2023 r. – Zamawiający zaktualizował punkt II.1.3.A.f, II.2.14 oraz X.3 SIWZ, a także Załącznik nr 8 do SIWZ (Wzór oferty) w zakresie punktu 6. tabeli.

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż hali magazynowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali magazynowej (w konstrukcji lekkiej) w Wydziale Estrów” na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. (Pole E-7). Realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się w formule EPC.

Zakres rzeczowy zamówienia został wskazany w punkcie II SIWZ.

Grupa Azoty ZAK S.A.:
- nie dopuszcza składania ofert częściowych;
- wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Budowa hali magazynowej (w konstrukcji lekkiej) w Wydziale Estrów (formuła EPC) 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki formalne zostały określone w SIWZ, stanowiącej Załącznik

Questions to the inquiry "Budowa hali magazynowej (w konstrukcji lekkiej) w Wydziale Estrów (formuła EPC)"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...