Enquiry creation date: 2023-03-22

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8513187611

Purchaser:

Paweł ...

Enquiry No. Z151/266086/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Szanowni Państwo,

Na podstawienie odpowiedzi na pytania do przedmiotowego postępowania, Zamawiający dokonał aktualizacji SIWZ. W załączeniu zaktualizowane dokumenty, w szczególności:
Część I SIWZ - Warunki udziału w Postępowaniu oraz ogólny opis Przedmiotu Zamówienia;
Część II SIWZ - Projekt Umowy Część 1-44;
Część II SIWZ - Projekt Umowy Część 45-69;
Część III SIWZ oraz Załącznik nr 1 do Projektu Umowy - Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia;
Załącznik nr 1 do Części I SIWZ - Formularz oferty.

Enquiry contents:

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 922 968 300 PLN, wpłaconym w całości („Spółka”)

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym na Dostawy gazów kalibracyjnych i technicznych dla Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Termin na składania ofert upływa zgodnie z informacją zawartą na Platformie Zakupowej Login Trade.

Szczegółowe warunki postępowania określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Login Trade.

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Część 1 1 ST - Read
2. Część 2 1 ST - Read
3. Część 3 1 ST - Read
4. Część 4 1 ST - Read
5. Część 5 1 ST - Read
6. Część 6 1 ST - Read
7. Część 7 1 ST - Read
8. Część 8 1 ST - Read
9. Część 9 1 ST - Read
10. Część 10 1 ST - Read
11. Część 11 1 ST - Read
12. Część 12 1 ST - Read
13. Część 13 1 ST - Read
14. Część 14 1 ST - Read
15. Część 15 1 ST - Read
16. Część 16 1 ST - Read
17. Część 17 1 ST - Read
18. Część 18 1 ST - Read
19. Część 19 1 ST - Read
20. Część 20 1 ST - Read
21. Część 21 1 ST - Read
22. Część 22 1 ST - Read
23. Część 23 1 ST - Read
24. Część 24 1 ST - Read
25. Część 25 1 ST - Read
26. Część 26 1 ST - Read
27. Część 27 1 ST - Read
28. Część 28 1 ST - Read
29. Część 29 1 ST - Read
30. Część 30 1 ST - Read
31. Część 31 1 ST - Read
32. Część 32 1 ST - Read
33. Część 33 1 ST - Read
34. Część 34 1 ST - Read
35. Część 35 1 ST - Read
36. Część 36 1 ST - Read
37. Część 37 1 ST - Read
38. Cześć 38 1 ST - Read
39. Część 39 1 ST - Read
40. Część 40 1 ST - Read
41. Część 41 1 ST - Read
42. Część 42 1 ST - Read
43. Część 43 1 ST - Read
44. Część 44 1 ST - Read
45. Część 1-44 Dzierżawa butli 5L 1 ST - Read
46. Część 1-44 Dzierżawa butli 10L 1 ST - Read
47. Część 1-44 Dzierżawa butli 20L 1 ST - Read
48. Część 1-44 Dzierżawa butli 50L 1 ST - Read
49. Część 1-44 Transport (jednorazowy przyjazd, bez względu na ilość transportowanych butli) 1 ST - Read
50. Część 45 1 ST - Read
51. Część 46 1 ST - Read
52. Część 47 1 ST - Read
53. Część 48 1 ST - Read
54. Część 49 1 ST - Read
55. Część 50 1 ST - Read
56. Część 51 1 ST - Read
57. Część 52 1 ST - Read
58. Część 53 1 ST - Read
59. Część 54 1 ST - Read
60. Część 55 1 ST - Read
61. Część 56 1 ST - Read
62. Część 57 1 ST - Read
63. Część 58 1 ST - Read
64. Część 59 1 ST - Read
65. Część 60 1 ST - Read
66. Część 61 1 ST - Read
67. Część 62 1 ST - Read
68. Część 63 1 ST - Read
69. Część 64 1 ST - Read
70. Część 65 1 ST - Read
71. Część 66 1 ST - Read
72. Część 67 1 ST - Read
73. Część 68 1 ST - Read
74. Część 69 1 ST - Read

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ.

Questions to the inquiry "Dostawy gazów kalibracyjnych i technicznych dla Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A."

Item Question title Date of question Status
1. pytania 2023-03-24 12:22
2. INFORMACJA OD ZAMAWIAJĄCEGO 2023-03-23 15:10
3. Pytania do postępowania 2023-01-25 10:50

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.