Enquiry creation date: 2023-03-27

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Purchaser:

Weronika ...

Kontakt merytoryczny:

Weronika ...

Enquiry No. Z17/486178/aktualizacja10

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Uzupełnienie 10 z dnia 27.03.2023r.

Enquiry contents:

Prosimy o złożenie oferty zgodnie z SIWZ A nr BI/4-2240/ 027 /2023 z dnia 15.02.2023r.


Ogłoszenie zostało opublikowane również w Bazie Konkurencyjności pod nr 2023-669-146596

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Dostawa, montaż i uruchomienie doposażenia zestawu procesowego reaktora R-131 w układ dozowania surowców sypkich oraz szkolenie personelu Zamawiającego. 1 KPL - Read
2. Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu procesowego zbiornik flokulanta ZB-43 wraz z mieszadłem oraz z urządzeniami towarzyszącymi i pompą P-44 oraz szkolenie personelu Zamawiającego. 1 KPL - Read
3. Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu procesowego mieszalnika filtratu ZB-41 wraz z urządzeniami towarzyszącymi i pompą P-41/1 oraz szkolenie personelu Zamawiającego. 1 KPL - Read
4. Dostawa, montaż i uruchomienie zbiornika rozpuszczania placka ZB-47 wraz z mieszadłem oraz z urządzeniami towarzyszącymi i pompą P-48 oraz szkolenie personelu Zamawiającego. 1 KPL - Read
5. Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu procesowego zbiornika zawodniowego izobutanolu/ wytrącania polisacharydów (ZB-37) wraz z urządzeniami towarzyszącymi i pompą P-38 oraz szkolenie personelu Zamawiającego. 1 KPL - Read
6. Dostawa, montaż i uruchomienie Zestawu Procesowego Reaktora R-108 wraz z pompami P-108/1,2 oraz P-109 oraz wyposażeniem oraz szkolenie personelu Zamawiającego. 1 KPL - Read
7. Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu procesowego zbiornik frakcji lekkiej/ciężkiej ZB-59A/B wraz z urządzeniami towarzyszącymi i pompą P-60 oraz szkolenie personelu Zamawiającego. 1 KPL - Read
8. Dostawa, montaż i uruchomienie Zestawu Procesowego Reaktora R-128 wraz z pompami P-128 oraz P-129 i filtrem FS-130A oraz szkolenie personelu Zamawiającego. 1 KPL - Read
9. Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu procesowego reaktora R-131 wraz z pompami P-131/1,2 oraz P-132 i filtrem FS-130B oraz szkolenie personelu Zamawiającego. 1 KPL - Read
10. Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu procesowego Bioreaktorów R-27 i R-25A/B wraz ze zbiornikiem ZB-29 i urządzeniami towarzyszącymi oraz szkolenie personelu Zamawiającego. 1 KPL - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Transport cost: attributable to the supplier
  2. I have read and confirm that I have read the information clause
  3. Terms of payment: 30 days
  4. Place of delivery: place of the orderer
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Zgodnie z SIWZ A nr BI/4-2240/ 027 /2023 z dnia 15.02.2023r.

Questions to the inquiry "Wybór dostawcy maszyn i urządzeń przemysłowych w ramach projektu inwestycyjnego nr 1128 pod nazwą: „Wzmocnienie potencjału Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. w zakresie prowadzenia działalności B+R+I”."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Warning! Buyer request a confirmation of participation until 2023-04-04 16:00:00

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.