Enquiry creation date: 2023-08-28

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z232/194984

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodnie z SIWZ.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa:
Ppłytki łapy do granulatora dwuwałowego Comessa w ilości 400 sztuk.
Opakowanie: towar dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym na czas transportu.  

Warunki techniczne/Jakość: zgodne z przedmiotem zamówienia

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury do Zamawiającego.
Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów.

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: do 31.12.2023 r.


CENA OFERTY

Oferowaną cenę należy określić w złotych polskich (PLN) netto i brutto, cyfrowo i słownie.
Przedstawiona w ofercie cena łączna netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Płytki łapy do granulatora dwuwałowego Comessa w ilości 400 szt. 1 KPL Read

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ

Questions to the inquiry "Przetarg 101-P-2023 Zakup i dostawa płytek łapy do granulatora dwuwałowego Comessa w ilości 400 szt. dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offer



Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.



Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...