Enquiry creation date: 2023-11-06

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z234/194984

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodnie z SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa:
Płytki zaworowe do zaworów samoczynnych sprężarek Amoniaku (różne wymiary) w ilości 240 sztuk.
Materiał 25H2N4WA, twardość 43 HRC
Opakowanie: towar dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym na czas transportu.
Gwarancja: minimum 24 miesięce
Warunki techniczne/Jakość: wymagane wiadectwa jakości na dostarczony twar
Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury do Zamawiającego.
Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.
Baza dostawy: DAP Grupa Azoty S.A., Tarnów.
Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy: do 20.12.2023 r.

Przedstawiona w ofercie cena łączna netto będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Płytki zaworowe do zaworów samoczynnych sprężarek Amoniaku (różne wymiary) w ilości 240 sztuk 1 KPL Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ

Questions to the inquiry "Przetarg 119/P/2023 Zakup i dostawa: Płytki zaworowe do zaworów samoczynnych sprężarek Amoniaku (różne wymiary) w ilości 240 sztuk."

Item Question title Date of question Status
1. Materiał do wykonania płytek 2023-11-13 12:47
2. Wymiary płytek 2023-11-06 11:28

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...