Enquiry creation date: 2023-11-08

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z348/194985

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

zgodna z SIWZ 121/P/2023
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa podchlorynu sodu.

Ilość: 103 275 kg.
W opakowaniach : kontener DPPK 1000 litr.- 80 szt.- łącznie 100 000 kg.
               Beczka 200 litr- 11 szt.       - łącznie   2 750 kg.
               Kanister 30 litr- 15 szt.       - łącznie   525 kg. 
                  
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości. Oferowana cena jednostkowa pozostanie w takim przypadku bez zmian, a Dostawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

Warunki techniczne/Jakość: zgodnie z WTS, załącznikiem nr 6
Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: minimum 30 dni (oczekiwany 60 dni) od daty wystawienia faktury do Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych
i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: DDP Grupa Azoty S.A., Tarnów.  

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin dostawy : : od I- go do IV- go kwartału 2024. r.

Dostawy samochodowe z obniżoną rampą sukcesywnie na wywołanie odbiorcy w ciągu 48 godzin od
momentu wywołania. Dostawy wyłącznie bezpośrednio na wskazany Wydział Produkcyjny.




Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. „Zakup i dostawa Podchlorynu sodu w ilości 103 275 kg dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie” 1 kg Read

Additional formal conditions:

zgodne z SIWZ 121/P/2023

Questions to the inquiry "„Zakup i dostawa Podchlorynu sodu w ilości 103 275 kg dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie”"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offer



Attachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.



Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...