Enquiry creation date: 2023-11-15

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z235/194984

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodnie z SIWZ
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:„Wybór agencji wspierającej Grupę Kapitałową Grupa Azoty w działaniach kreatywnych”.
Zamawiający podpisze umowy z dwoma agencjami kreatywnymi, które będą najwyżej ocenione na podstawie niniejszego przetargu zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Zamawiający wymaga przygotowywania koncepcji w zakresie kreacji wizerunku marki przy zachowaniu spójności w obrębie identyfikacji wizualnej szukając jednocześnie indywidualnych rozwiązań ugruntowujących wizerunek marki jako lidera rynku nawozowego oraz czempiona narodowego.
Grupa Azoty mając na względzie realizację działań komunikacyjnych z obszaru sportu, projektów społecznych,
a także korporacyjnych poszukuje podmiotu wspierającego spółkę w przygotowaniu oraz realizacji strategii komunikacji oraz w optymalizacji nakreślonych koncepcji. Wyłoniony w ramach przetargu podmiot będzie odpowiedzialny za kreację i realizację kampanii wizerunkowych z użyciem działań takich jak np. przygotowanie spotów telewizyjnych, radiowych, layoutów prasowych, kreacji do Internetu, szablon prezentacji Power Point. oraz innych materiałów reklamowych i wizerunkowych. Planowane w tym zakresie działania mogą obejmować zarówno reklamę atl (telewizja, radio, outdoor), jak i działania btl – skierowane bezpośrednio do klienta (ulotki, plakaty, foldery, mailing). Zadaniem agencji będzie stała i bieżąca obsługa ramowa Departamentu Korporacyjnego Komunikacji i Marketingu i innych jednostek organizacyjnych Grupy Azoty S.A. i spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.
O GRUPIE AZOTY:
Grupa Azoty to zdecydowany lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Ważnym filarem strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największy projekt to Polimery Police, realizowany przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność surowcową kraju.
W 2021 roku Grupa Azoty opublikowała strategię do 2030 roku, która stanowi plan konkretnych działań, napędzanych przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej. Ogłoszona strategia stanowi odpowiedź Grupy na wymagania europejskiej polityki klimatycznej. Szczegółowe projekty z zakresu m.in. zielonej energii przemysłowej, ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji opisane zostały w kluczowym projekcie „Zielone Azoty”.
Oferent zobowiązany jest wraz z ofertą o przedstawienie:
a) Prezentacji przekładowej nowej linii graficznej reklam prasowych Grupy Azoty , na które składają się:
 reklama korporacyjna (wybór hasła do reklamy z tekstu powyżej „O Grupie Azoty”)
 reklama biznesowa (wybór hasła do reklamy z tekstu powyżej „O Grupie Azoty”)
 reklama z użyciem hasła #ZieloneAzoty (tekst do reklamy: „Działania podejmowane przez Grupę azoty będą pierwszym krokiem w kierunku uzyskania zeroemisyjności do 2050 roku”)
 reklama sport („Grupa Azoty – Główny Partner Grupy Azoty Unia Tarnów (piłka ręczna),

b) Przygotowanie grafik trzech wybranych kart kalendarza planszowego, wizerunkowego Grupy Azoty, uwzględniając działalności firmy w obszarze CSR, sport, kultura. Dodatkowo przedstawienie propozycji formatu oraz uszlachetnień kalendarza,
c) Przygotowanie projektu stoiska reklamowego Grupy Azoty wraz z atrakcjami dla dzieci i dorosłych,
w związku z uczestnictwem Grupy Azoty w Pikniku Naukowym.
Przesłane powyższe projekty oraz prezentacje mają odpowiadać bieżącym trendom oraz standardom graficznym. Przygotowane koncepcje muszą być spójne, muszą być wykonane zgodnie z trendami realizowanymi przez największe spółki Skarbu Państwa oraz być spójne z obowiązującą kolorystyką Grupy Azoty.
3. Termin /-ny realizacji przedmiotu zamówienia:
Od daty podpisania umowy do końca 2025 roku.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Agencja kreatywna- suma stawek godzinowych ( z Zał. nr 2 do SIWZ) 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. Terms of payment: 30 days
 2. Place of delivery: place of the orderer
 3. Transport cost: attributable to the supplier
 4. I have read and confirm that I have read the information clause
 5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
 7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

 1. Price - 55%
 2. Experience - 20%
 3. Assessment of the manner in which the subject of the order was executed - 20%
 4. Kryterium inne 1 - 5%

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ

Questions to the inquiry "Przetarg 122/P/2023 Wybór agencji wspierającej Grupę Kapitałową Grupa Azoty w działaniach kreatywnych"

Item Question title Date of question Status
1. Pytanie do postępowania 2023-11-27 15:18
2. Pytanie do postępowania 2023-11-24 15:00
3. Dodatkowe pytania 2023-11-23 10:12
4. Stoisko - gabaryty 2023-11-22 20:14
5. Pytania o materiały do projektów koncepcyjnych i wadium 2023-11-22 10:24
6. Pytania 2023-11-22 08:25
7. pytanie o budżet 2023-11-16 08:58

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...