Enquiry creation date: 2023-12-29

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.

Kujawska 2

80-550 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830001675

Enquiry No. Z832/311695

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Grupa Azoty „FOSFORY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzoną na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/.

Zakres prac:

1.Dostawa i wymiana:

a) Filtr powietrza dmuchawy - 1 szt.

b) Wkład filtra HF HTA - 11 szt.

c) Wkład filtra HF5-76 - 11 szt.

d) Tłumik 1,5" - 1 szt.

e) Tłumik 1" - 2 szt.

f) Dreny D10 - 2 szt. (kompletne),

g) Membrana zaworu klapy - 1 szt.

2. Sprawdzenie szczelności układu chłodzącego (sprężarki i chłodnicy).

3. Uzupełnienie czynnika chłodzącego w układzie.

4. Oczyszczenie chłodnicy.

5. Uruchomienie i regulacja parametrów pracy osuszacza.

6. Kontrola elektrozaworów.

7. Kontrola bobbingów.

8. Pomiar ciśnieniowego punktu rosy niezależnym miernikiem za urządzeniem.

9. Ocena poprawności działania sądy pkt rosy.

10. Kalibracja punktu rosy.

11. Kontrola działania układu sterującego.

12. Kontrola drenów kondensatu.

13. Wymiana zestawów naprawczych drenów kondensatu - 3 szt.

14. Kontrola zaworów motylkowych.

15. Próba pracy.

16. Sporządzenie raportu z wykonanych prac i ewentualnych uwagach co do stanu technicznego urządzenia.

Uwagi:

1) Wszystkie materiały oraz sprzęt potrzebny do wykonania zakresu prac zapewnia Zleceniobiorca.

2) Wszystkie odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac należy wywieźć i odzyskać lub unieszkodliwić (w tym zdemontowane wkłady filtracyjne i tłumiki). Nr BDO.

3) Wykonanie raportu z przeprowadzonych badań oraz dokumentację pomiarową w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej.

4) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i kadrą techniczną z niezbędnymi uprawnieniami do wykonania ww. zakresu prac.

5) Prace mogą zostać wykonane tylko przez firmę, która posiada pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami do wykonania czynności instalacji zawierających fluorowe gazy cieplarniane.

6) Dla złożenia prawidłowej oferty konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uszczegółowienia zakresu prac.

Termin realizacji: czerwiec 2024r.

Kontakt w sprawie pytań technicznych: Wydział Utrzymania Ruchu, Jarosław Malinowski, tel. 58 34 38 315, kom. 669 600 415, e-mail: j.malinowski@fosfory.pl.

Wydział Produkcji Kwasu Siarkowego, Marcin Woźniak, tel. 58 34 38 328, kom. 885 770 205, e-mail: m.wozniak@fosfory.pl.

Sprzęt oraz materiały niezbędne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

Prosimy o załączenie oferty z podaniem zakresu prac, ceny, terminu realizacji, gwarancji. Prosimy o dołączenie do oferty podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji oświadczenia sankcyjnego (wzór w załączeniu).

Załączniki:

1. Wzór oświadczenia sankcyjnego.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie prac remontowych osuszacza powietrza HBD9000 na terenie G.A. "FOSFORY" Sp. z o.o. 1 KPL - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "26712 Wykonanie prac remontowych osuszacza powietrza HBD9000 na terenie G.A. "FOSFORY" Sp. z o.o."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...