Enquiry creation date: 2024-01-02

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z241/194984

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Treść zapytania zgodnie z SIWZ.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa:
Zasuwa klinowa z głowicą napędu ręcznego i króćem odciążającym typ: GHP DN175 PN250 kuta, materiał 1.0460 powierzchnia uszczelniająca STELLITE. Sztuk 1
Czynnik woda zasilająca zdemineralizowana Prob=19MPa, Trob=220stC, z końcówkami do spawania fi 219/ fi 175
Klasa szczelności A (szczelność w obu kierunkach).

Warunki techniczne/Jakość
Gwarancja 24 m-ce na niezawodną pracę zasuwy od daty dostawy.
Zasuwa nowa produkcja z 2024 roku, wymagane świadectwo odbioru 3.1.
(deklaracja zgodności).

Zamawiający/Użytkownik nie dopuszcza składania zamienników/zasuw równoważnych.

Warunki płatności: przelew bankowy, termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury do Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.

Baza dostawy: FCA Grupa Azoty S.A.

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
Preferowany termin dostawy: do 19.07.2024 r. (termin dostawy może ulec zmianie w uzgodnieniu z Zamawiającym)


CENA OFERTY
W ofercie należy podać cenę wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferowaną cenę należy określić w złotych polskich (PLN) netto cyfrowo i słownie. Do wyżej wymienionej ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przedstawiona w ofercie cena całkowita netto za zakup i dostawę przedmiotu zamówienia będzie ceną licytowaną podczas etapu negocjacji, w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej, do której zostaną zaproszeni Oferenci spełniający kryteria formalne.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. zasuwa kuta typ GHP DN 175 PN 250 mat. 1.0460, uszczelnienie stellite 1 ST Read

Additional formal conditions:

Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ.

Questions to the inquiry "Przetarg 142/P/2023 Zakup i dostawa zasuwy kutej typ GHP DN 175 PN 250 mat. 1.0460, uszczelnienie stellite"

Item Question title Date of question Status
1. pytanie 2024-01-12 13:13
2. pytania 2024-01-04 11:09

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...