Enquiry creation date: 2024-02-20

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z119/229806

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo!

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową i zaprasza do składania ofert.


Przedmiot zapytania ofertowego:

- Łańcuch zgrzebłowy-ogniwowy górniczy dwunitkowy klasy C wg. PN-G-46701; średnica podziałowa koła gniazdowego na wale napędowym to dp = 387,0mm; wysokość zgrzebła h=170mm; podziałka łańcucha zgrzebłowego t=516mm - 84 sztuki.


Wymagane dokumenty (przy dostawie):

- certyfikaty materiałowe.


Oferent zobowiązany jest do przesłania skanu oferty podpisanej przez osobę upoważnioną oraz dokumentacji ze specyfikacją oferowanego produktu.


Dodatkowe informacje:

Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji, w zakresie warunków handlowych oraz formalnych oferty, udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00

Piotr Kurnyta – kontakt: tel.: +48 77 481 3395, e-mail: piotr.kurnyta@grupaazoty.com

W sprawach technicznych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00 Pan Czesław Piętka tel.: 695 380 985; e-mail: czeslaw.pietka@grupaazoty.com 


Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową (powinna zawierać koszt transportu),

- termin ważności oferty: min. 30 dni,

- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,

- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2020,

- warunki płatności – przelew min. 30 dni (preferowane 60 dni),

- warunki gwarancji,

- specyfikacja techniczna,

- nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych.

Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy.

Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

W sprawach technicznych związanych z obsługą Platformy Zakupowej Logintrade proszę o kontakt z: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Łańcuch zgrzebłowy-ogniwowy górniczy dwunitkowy, klasy C wg. PN-G-46701, średnica podziałowa koła gniazdowego na wale napędowym to dp = 387,0mm, wysokość zgrzebła h=170mm, podziałka łańcucha zgrzebłowego t=516mm 84 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

 1. I have read and confirm that I have read the information clause
 2. I have read and confirm that I have read the information clause
 3. - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://zak.grupaazoty.com/owz
 4. Zamawiający informuje, iż co do zasady wszystkie płatności na rzecz Dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce będą realizowane w formule podzielonej płatności.
 5. Produkty fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się produktów po regeneracji.
 6. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
 7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
 8. Oświadczam, że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://zak.grupaazoty.com/pl/spolka/zarzadzanie-zgodnoscia
 9. Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego
 10. Koszt transportu: po stronie dostawcy ( na bazie DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2020 )
 11. Termin płatności (przelew): min. 30 dni (preferowane 60 dni)
 12. Wymagana załączona dokumentacja przy dostawie: certyfikaty materiałowe na wytwarzane elementy.

Offer evaluation criteria

 1. Delivery date - 0.01%
 2. Price - 99.99%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wykonanie i dostawa - Łańcuch zgrzebłowy-ogniwowy górniczy dwunitkowy - 84 szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...