Enquiry creation date: 2024-02-15

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z136/198019

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:


Szanowni Państwo,

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty zaprasza do współpracy na II kwartał roku 2024, w zakresie dostaw towarów wyszczególnionych w załączniku. Informujemy, że w GK Grupa Azoty funkcjonuje narzędzie usprawniające proces negocjacji, jakim jest platforma zakupowa. W związku z tym cała korespondencja jak również składanie ofert odnośnie postępowania, którego dotyczy zaproszenie odbywać się będzie poprzez platformę zakupową.

Jednocześnie informujemy, że wybór dostawców będzie postępowaniem dwustopniowym według zasad jak poniżej:

1. W pierwszym etapie Oferenci składają wstępne oferty na platformie zakupowej do 08.03.2024 r. Szczegółowych informacji na temat specyfikacji udzielają:

- ZAT Wacław Wójcik, tel. +48 785 780 272, email: waclaw.wojcik@grupaazoty.com

- ZChP Stanislaw Fischer, tel. +48 519 501 251, email:stanislaw.fischer@grupaazoty.com

- ZAK Ryszard Szarzyński, tel. +48 695 380 883, email: ryszard.szarzynski@grupaazoty.com

-ZAP Aleksandra Nowosadzka, tel. + 48 724 340 216, email:Aleksandra.Nowosadzka@grupaazoty.com

- GAF Jarosław Fijał, tel +48 669600369, email: j.fijal@fosfory.pl

2. W drugim etapie z Oferentami spełniającymi wymagania określone w zapytaniu ofertowym przeprowadzone zostaną negocjacje w drodze licytacji poprzez platformę zakupową, których przedmiotem będą warunki handlowe rozpatrywanych ofert. Negocjacje planowane są w dniu14.03.2024 r.

3. Sugerowany termin płatności: 60 dni. Nie dotyczy ZChP i ZAP.

4. Oferent realizuje dostawy opakowań na paletach zwrotnych i zobowiązuje się do odebrania każdej palety dostarczonej do Zamawiającego w stanie jakim został dostarczona. Odbiór palet może być zbiorowo cały samochód lub na wymianę przy każdej dostawie – dotyczy wyłącznie ZAK.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty na całość jak i na część wyspecyfikowanego asortymentu.

6. Zamawiający zastrzega wybór więcej niż jednego dostawcy dla każdego asortymentu.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Oferent gwarantuje niezmienność wynegocjowanych cen przez cały II kwartał 2024 r.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym momencie jego trwania, bez podania przyczyn.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta na podstawie złożonych ofert handlowych.

11. Postępowanie nie będzie prowadzone w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

12. Niniejsza treść oraz wszystkie dołączone do niej dokumenty są przeznaczone wyłącznie do jego adresatów. Informacje w niej zawarte są poufne i mogą podlegać prawnej ochronie. Jakiekolwiek użycie informacji zawartych w treści niezgodnie z jego przeznaczeniem, rozpowszechnianie lub ujawnianie w całości lub fragmentarycznie jest zabronione.

Z poważaniem,

Zespół ds. Opakowań Grupy Azoty

Andrzej Such

Stanisław Fischer

Aleksandra Nowosadzka

Jarosław Fijał

Ryszard Szarzyński

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. ZChP_Polifoski, Polidap. 268000 ST Indeks 1 Read
2. ZChP_Uniwersalny. 30600 ST Indeks 2 Read
3. ZAK_ZAKsan kraj_UN. 143000 ST Indeks 3 Read
4. ZAK_Salmag kraj. 32000 ST Indeks 4 Read
5. ZAK_ZAKsan ex._UN_ 10000 ST Indeks 5 Read
6. ZAK_Salmag ex_ 10000 ST Indeks 6 Read
7. ZAT_Saletrosan_Plus, Saletrzak Plus 95 gr/m2_. 130000 ST Indeks 7 Read
8. ZAT_Saletrosan_Plus, Saletrzak_Plus_125_gr./m2_. 10000 ST Indeks 8 Read
9. ZAT_Saletrosan_30_UN_2067._95 gr/m2_ 50000 ST Indeks 9 Read
10. ZAT_Saletrosan 30_UN 2067 125 gr/m2_. 10000 ST Indeks 10 Read
11. ZAT_Siarczan_AS-21 Macro, Select,_,125 gr/m2_. 6000 ST Indeks 11 Read
12. ZAT_Saletrosan_Plus, Saletrosan 30 UN, 125 gr/m2_. 6000 ST indeks 12 Read
13. ZAP_Pulan_kraj UN 600 KG_. 150000 ST Indeks 13 Read
14. ZAP_Pulan_export UN 600 KG_. 60000 ST Indeks 14 Read
15. ZAP_Pulrea_kraj 500 KG_. 140000 ST Indeks 15 Read
16. ZAP_Pulan_kraj UN 500 KG_._ 40000 ST Indeks 16 Read
17. ZAP_Pulan_Macro Kraj 600kg_._ 120000 ST Indeks 17 Read
18. ZAP_Pulan_Macro Exportj 600kg_._ 40000 ST Indeks 18 Read
19. ZAP_Saletrzak_Kraj 600kg_._ 10000 ST Indeks 19 Read
20. Fosfory_Amofoski_._ 10000 ST Indeks 20 Read
21. Fosfory_Holisty_._ 5000 ST Indeks 21 Read
22. Wkładanie_ulotki/broszury formatu A5 do kieszeni_. 1 ST Indeks 22 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. I have read and confirm that I have read the information clause
  3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  4. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  5. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  6. Transport cost: attributable to the supplier
  7. Termin płatności: (sugerowany przelew - 60 dni (nie dotyczy: ZChP i Polyolefins

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa Big-bag dla Spółek Grupy Azoty w 2 kw. 2024 r. - 1.280.600 szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...