Enquiry creation date: 2024-02-19

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

ul. Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

https://zchpolice.grupaazoty.com/

Enquiry No. Z72/473958

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYSTKIMI WARUNKAMI OKREŚLONYMI DLA NINIJSZEGO POSTEPOWANIA.

Dział Magazynów Technicznych Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w Policach (sprzedający) zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu z dogrywką na sprzedaż środka trwałego o nazwie - Pojazd samochodowy Jelcz nr. rej. ZPLF 733 - 17000085

Rok produkcji 1995

Data pierwszej rejestracji 02-12-1995

Minimalna wartość sprzedaży - 39 900,00 zł (netto).

Szczegółowe informacje dotyczące oferty zawiera załącznik.

Osoba do kontaktu w sprawach handlowych:

      Jacek Bogaczyk tel. +48 88 77 44 585

e-mail jacek.bogaczyk@grupaazoty.com


Patrycja Sudek-Goworek tel 091-317-30-08

e-mail patrycja.sudek-goworek@grupaazoty.com


Kontakt w sprawach technicznych:

tel +48 71 787 35 34, +48 71 787 37 27, +48 71 787 37 57

e-mail helpdesk@logintrade.net

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Pojazd samochodowy Jelcz nr rej. ZPLF 733 1 ST 17000085 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  4. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  5. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie warunki określone w niniejszym postepowaniu.

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Ogólne warunki uczestnictwa

1. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie będzie prowadzone dwuetapowo.

Etap IKwalifikacje i wstępna ocena ofert

Etap IINegocjacje z wybranymi oferentami.

2. WYMAGANIA SPRZEDAJĄCEGO:

-Oferty złożone poniżej ceny minimalnej będą automatycznie odrzucane i nie będą brane pod uwagę w dalszym trybie postępowania.

-Cena podana jest wartością netto. Doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunki odbioru środka trwałego:

- Termin: oferent zobowiązany jest do odbioru zakupionego przedmiotu z terenu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne S.A. w Policach do 30 dni od zakończenia postepowania, przy czym odbiór następuje po potwierdzeniu dokonania przedpłaty. Brak odbioru we wskazanym terminie skutkować będzie obciążeniem oferenta kosztami magazynowania.

-Miejsce odbioru: GA Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w Policach ul. Kuźnicka 1.

-Sprzęt niezbędny do transportu zapewni Kupujący. Załadunek po stronie Sprzedającego.

- Oferent mają prawo do dokonania oględzin przedmiotu postepowania przed złożeniem oferty.

-Z uwagi na fakt, że proponowane do sprzedaży przedmioty są używane i nie podlegają gwarancji oraz zwrotowi prosimy o dokładne ich obejrzenie przed złożeniem oferty, gdyż wszelkie reklamacje związane z ich stanem lub jakością nie będą rozpatrywane.

3. DODATKOWE INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, negocjacji ofert lub zakończenia postępowania bez wyboru Oferenta (unieważnienia postepowania) bez podania przyczyny.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi w zakresie objętym niniejszym postępowaniem;

2) dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania czynności związanych z niniejszym postepowaniem;

3) znajdują się w sytuacji finansowej gwarantującej zapłatę wynegocjowanej ceny;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;

5) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości / likwidacji lub co do których nie ogłoszono upadłości / likwidacji;

6) spełniają pozostałe warunki określone w ogłoszeniu.

Questions to the inquiry "Pojazd samochodowy Jelcz nr rej. ZPLF 733 - 17000085"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...