Enquiry creation date: 2024-03-05

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z141/198700/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja II
W dniu 05.03.2024 r. Zamawiający:
- wydłużył termin składania ofert do dnia 18.03.2024 r., do godz. 14.00;
- zamieścił plik „PYTANIA 1-14 I ODPOWEDZI”.


Aktualizacja I
W dniu 21.02.2024 r. zmianie uległ pkt II ppkt 1b) SIWZ.

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pod nazwą: „Wymiana rurociągów tłocznych recyrkulatu” realizowanego na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w formule EPC. Jest to wymiana kolektora tłocznego DN 400 recyrkulatu z pompowni b.1149, od kolektora głównego recyrkulatu DN 800 do wlotów na reaktory nr 1, 2 b. 1147/1, 1147/2 oraz przygotowanie projektu wykonawczego dla tego zadania i demontażem starych rurociągów.
Trasa istniejących rurociągów została przedstawiona w planie trasy rurociągów. Podmioty zainteresowane zamówieniem zobowiązane są do uzyskania planu trasy rurociągów. Zasady uzyskania ww. dokumentu określa pkt V SIWZ.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Cena w wariancie I: w pełnym zakresie dla rur ze stali nierdzewnej 1 US Read
2. Cena w wariancie II: w pełnym zakresie dla rury PE 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  4. Transport cost: attributable to the supplier

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Wymiana rurociągów tłocznych recyrkulatu (w formule EPC)"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...