Enquiry creation date: 2024-03-28

Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8513187611

Enquiry No. Z3/527758

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

„Dostawa pomp przenośnych”.
Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dawniej: PDH Polska S.A.), z siedzibą w Policach, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Szczecina-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577195, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8513187611, o kapitale zakładowym 922 968 300 PLN, wpłaconym w całości (,,Spółka") zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa pomp przenośnych”. Szczegółowe warunki postępowania określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są w załączeniu do niniejszego Zaproszenia. Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pomocą Platformy Zakupowej Logintrade.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Pompa zatapialna/drenażowa (zgodnie z III częścią SIWZ - pkt. 1.a)) 2 ST - Read
2. Pompa pneumatyczna membranowa wraz z filtroreduktorem (zgodnie z III częścią SIWZ - pkt. 1.b)) 2 ST - Read
3. Pompa pneumatyczna membranowa wraz z filtroreduktorem (zgodnie z III częścią SIWZ - pkt. 1.c)) 1 ST - Read
4. Pompa elektryczna membranowa (zgodnie z III częścią SIWZ - pkt. 1.d)) 1 ST - Read
5. Pompa inżektorowa/inżektor do usuwania wody (zgodnie z III częścią SIWZ - pkt. 1.e)) 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  4. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  5. Zgodnie z SIWZ

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Dostawa pomp przenośnych"

Item Question title Date of question Status
1. Sprecyzowanie co oznacza termin pompy przenośne 2024-04-08 09:28
2. Sprecyzowanie rodzaju substancji chemicznych przetłaczanych przez pompy 2024-04-08 09:22
3. Pompa membranowa elektryczna 1" 2024-04-05 11:54
4. Wykonanie materiałowe 2024-04-04 10:24

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...