Enquiry creation date: 2024-03-28

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.

Kujawska 2

80-550 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830001675

Enquiry No. Z124/486066

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Grupa Azoty „FOSFORY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzoną na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/


1. Przedmiot postępowania: Wykonanie przeglądu serwisowego po 7000mth i 7500mth maszyny przeładunkowej Sennebogen 850M Diesel Seria E SPECIAL rok prod. 2016 z silnikiem wysokoprężnym Cummins QSL9 CM2350 na terenie GA "FOSFORY" Sp. z o.o.

2. Zakres prac: 
2.1. Wykonanie przeglądu okresowego maszyny przy 7000mth zgodnie z DTR urządzenia, dyrektywą maszynową oraz załącznikiem:
- dostawa kompletu oryginalnych olejów, płynów, filtrów i pozostałych materiałów eksploatacyjnych;
- sporządzenie raportu z wykonanych czynności wraz z zaleceniami odnośnie dalszej eksploatacji;
- utylizacja powstałych odpadów.
2.2. Wykonanie przeglądu okresowego maszyny przy 7500mth zgodnie z DTR urządzenia, dyrektywą maszynową oraz załącznikiem:
- dostawa kompletu oryginalnych olejów, płynów, filtrów i pozostałych materiałów eksploatacyjnych;
- sporządzenie raportu z wykonanych czynności wraz z zaleceniami odnośnie dalszej eksploatacji;
- utylizacja powstałych odpadów. 

Prace z punktu 2.1 należy wykonać w II kwartale br. natomiast prace z punktu 2.2 należy wykonać w III/IV kwartale br. 

Wszystkie stosowane materiały i produkty muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami, w tym TDT oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty i dopuszczenia. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyłącznie oryginalnych części.
Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do realizacji prac zapewnia Wykonawca.
Prace należy wykonać wg wytycznych Zamawiającego. 

Do oferty należy dołączyć podpisane (zgodnie z zasadami reprezentacji) Oświadczenie Oferenta. W przypadku braku tego dokumentu, Państwa oferta nie zostanie rozpatrzona. 

Pytania prosimy kierować do: Pana Daniela Niemyńskiego, d.niemynski@fosfory.pl 

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie przeglądu serwisowego po 7000mth i 7500mth maszyny przeładunkowej Sennebogen 850M Diesel Seria E SPECIAL rok prod. 2016 z silnikiem wysokoprężnym Cummins QSL9 CM2350 na terenie GA "FOSFORY" Sp. z o.o. 1 ST - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "240000309 - Wykonanie przeglądu serwisowego maszyny przeładunkowej Sennebogen"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...