Enquiry creation date: 2024-03-28

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.

Kujawska 2

80-550 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830001675

Enquiry No. Z852/311695

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Grupa Azoty „FOSFORY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzoną na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/.

Odbiór i zagospodarowanie wymienionych odpadów.

Wymagana od Dostawcy dodatkowa dokumentacja: Pozwolenie na zbieranie/przetwarzanie wskazanych odpadów oraz wpis do bazy BDO.

Termin realizacji: kwiecień 2024.

Kontakt w sprawie pytań dot. odpadów: ZESPÓŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO, Małgorzata Mędyk, tel. 58 34 38 312, kom. 669 600 708, e-mail: m.medyk@fosfory.pl.

Prosimy o załączenie oferty z podaniem cen (wg zestawienia odpadów), terminu realizacji, warunków dostawy i płatności. Prosimy o dołączenie do oferty podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji oświadczenia sankcyjnego (wzór w załączeniu).

Załączniki:

1. Wzór oświadczenia sankcyjnego


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Kod odpadu 16 03 04 (potłuczone szkło laboratoryjne) 300 KG - Read
2. Kod odpadu 15 01 10 (700 kg - opakowania szklane i plastikowe, 450 kg - puste beczki po olejach: 200, 50 i 20 litrowe) 1150 KG - Read
3. Kod odpadu 16 05 06 (przeterminowane odczynniki) 100 KG - Read
4. Kod odpadu 15 02 02 (zaolejone czyściwo - 6 obciętych mauzerów i filtry ok. 100 kg) 1500 KG - Read
5. Kod odpadu 17 06 04 (wełna mineralna) 1500 KG - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  7. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "240000333 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z GA Fosfory sp. z o.o."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...