Enquiry creation date: 2024-03-28

Grupa Azoty Koltar sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL9930177482

Enquiry No. Z388/260417

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:


Szanowni Państwo 

Grupa Azoty Koltar Sp. z o.o. posiada do sprzedaży 60 szt zestawów kołowych zdyskwalifikowanych/nieużytecznych typu 25TN oraz 1XTa, obręczowane jak i monobloki, zestawy są  

bez maźnic.

Zdemontowane są z wagonów, które nie zostaną wykorzystane przez G. A. Koltar Sp. z o.o. - po demontażu, zestawy nie przeszły badań. Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, po wcześniejszym poinformowaniu. Zestawy znajdują się w Tarnowie pod adresem.

Grupa Azoty Koltar Sp. z o.o. 

ul. Kwiatkowskiego 8

33-101 TarnówKoszty transportu po stronie kupującego. 

Załadunek wózkiem widłowym.
Postępowanie odbędzie się w dwóch etapach 

1 - oferta wstępna 
2 - aukcja elektroniczna zwyżkowa

Osoba do kontaktu:

Pan Grzegorz Zając
tel: 723-100-210

mail: Grzegorz.Zajac@grupaazoty.com


Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Zestaw kołowy 60 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zakupu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  4. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Terms of payment: 30 days
  7. Place of delivery: place of the orderer
  8. Transport cost: attributable to the supplier

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Koszt transportu pokrywa kupujący.

Możliwość załadunku wózkiem widłowym.

Questions to the inquiry "Sprzedaż 60 szt. zestawów kołowych obręczowanych oraz monoblok. "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...