Enquiry creation date: 2024-03-29

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Enquiry No. Z96/313202/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Dodano Uzupełnienie nr 1.

Enquiry contents:

Prosimy o złożenie oferty zgodnie z naszymi wymaganiami zawartymi w dokumentach SIWZ.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Dostawa pompy PIX P-32 w ramach Projektu Inwestycyjnego nr 1026 „Rozbudowa stacji dekarbonizacji wody na Wydziale Przygotowania i Preparowania Wody Zakładu Elektrociepłowni w GAZAP” 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Prosimy o złożenie oferty zgodnej z naszymi wymaganiami zawartymi w dokumentach SIWZ.

Questions to the inquiry "Dostawa pompy PIX P-32 w ramach Projektu Inwestycyjnego nr 1026 „Rozbudowa stacji dekarbonizacji wody na Wydziale Przygotowania i Preparowania Wody Zakładu Elektrociepłowni w GAZAP”"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...