Enquiry creation date: 2024-04-02

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

ul. Kuźnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8510205573

https://zchpolice.grupaazoty.com/

Enquiry No. Z769/197235

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:


Specyfikacja techniczna:

Sprzęgło-czop mieszadła wg rysunku nr B.31.00.02c (w załączeniu) - 4 szt.

Materiał: odkuwka - stal S275JR z atestem 3.1 


Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na wyroby wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na zamienniki.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


Wymagany termin realizacji: max 14 tygodni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Gwarancja: min 12 miesięcy


Wymagana dokumentacja odbiorowa:

- świadectwo kontroli jakości

-atest materiałowy 3.1

-karta gwarancyjna z deklarowanym w ofercie terminem gwarancji


Osoba do kontaktu w sprawach handlowych:

Tomasz Zaleski

tel: + 48 91 317 4678

kom: + 48 887 744 423

tomasz.zaleski@grupaazoty.com


Osoba do kontaktu w sprawach technicznych:

Rafał Bienias 

tel: + 48 519 501 533

rafal.bienias@grupaazoty.com

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Sprzęgło-Czop Mieszadła B 31.00.02c 4 PCS. UR000161685 Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa sprzęgła-czopu mieszadła wg dokumentacji w ilości 4 szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...