Enquiry creation date: 2024-04-03

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.

Kużnicka 1

72-010 Police

Tax Identification Number: 8512762680

http://policeserwis.grupaazoty.com/kontakt/

Enquiry No. Z274/283768/aktualizacja2

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Zmiana terminu wizji lokalnej z 3.04.2024 r. na 9.04.2024 r. godzina do ustalenia z koordynatorem zadania Panią Martą Czerniec +48 609859988 Marta.Czerniec@grupaazoty.com

Zmiana daty składania ofert z 5.04.2024 r.
Aktualny termin składania ofert 12.04.2024 r. godz. 10.00

Enquiry contents:

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Policach zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.
" Usunięcie przecieków w pomieszczeniu Kierownika APS obiekt 557 "

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty na zadanie pn. "  Usunięcie przecieków w pomieszczeniu Kierownika APS obiekt 557 "

Zakres prac przestawiony jest w kosztorysie ślepym załączonym do niniejszego postępowania. 

Termin złożenia oferty: 12.04.2024 r. godz. 10.00

Wizja lokalna :  9.04.2024 r. godz. 10.00 osoby zainteresowane udziałem w wizji lokalnej proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa koordynatorowi zadania Pani Marcie Czerniec   tel. 609 859 998 Marta.Czerniec@grupaazoty.pl

Realizacja zadania będzie wymagała spotkań z Inspektorem Nadzoru i udostępnienia faktur za materiały.

Rozliczenie: kosztorysem powykonawczym 

Wymogi Techniczne:

Pracownicy wchodzący na teren Zakładów Chemicznych Police S.A. mają obowiązek odbyć jednorazowe szkolenie
w Zakładowej Straży Pożarnej. Ukończenie szkolenia wymagane jest do otrzymania przepustki tymczasowej umożliwiającej wejście na teren Zakładów Chemicznych Police S.A. Pracownicy zobowiązani są posiadać wszelkie wyposażenie orz odzież ochronną zgodną z wykonywanym typem pracy ( odzież ochronna, kask, okulary, kamizelka odblaskowa z nazwą firmy, kaptury lub maski ucieczkowe )

Kryteria oceny oferty:

100 % cena

Gwarancja:

36 miesięcy 

Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. nie wypożycza kapturów oraz masek ucieczkowych - wyposażenie zapewnia Wykonawca zlecenia.

Osobą do kontaktu w sprawach technicznych dotyczących zakresu wykonania jest Pani Marta Czerniec tel. 609 859 998 Marta.Czerniec@grupaazoty.pl

Ofertę wraz z kosztorysem ofertowym oraz załącznikami z zapytaniem należy złożyć na platformie zakupowej lub wersję papierową w kancelarii Grupy Azoty Police Serwis sp. z o.o.

z dopiskiem Biuro Nadzoru Budowlanego wraz z nr zapytania. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w samej kancelarii w wersji papierowej.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Usunięcie przecieków wody do pomieszczenia Kierownika APS obiekt 577 1 US - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  7. Terms of payment: 30 days

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Usunięcie przecieków wody do pomieszczenia Kierownika APS obiekt 577"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...