Enquiry creation date: 2024-04-12

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Purchaser:

Małgorzata ...

Kontakt merytoryczny:

Małgorzata ...

Enquiry No. Z97/198566/aktualizacja2

Enquiry title

Enquiry contents:

Dostawa palników niskoemisyjnych i układów sterowania wraz z ich montażem , uruchomieniem i serwisowaniem dla Zamierzenia Inwestycyjnego nr 1035 pt. „Obniżenie emisji NOX z Instalacji Melaminy II i III do standardów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r.” zgodnie z SIWZ A nr Nr BI/2-2240/029/2024 z dnia 27.03.2024r.

UWAGA! Dokumentacja techniczna stanowiąca SIWZ B  zostanie przekazana po podpisaniu Oświadczenia o zachowaniu poufności (Załącznik nr 2 ).

Question 1:


Questions to the inquiry "Dostawa palników niskoemisyjnych i układów sterowania wraz z ich montażem , uruchomieniem i serwisowaniem dla Zamierzenia Inwestycyjnego nr 1035 pt. „Obniżenie emisji NOX z Instalacji Melaminy II i III do standardów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r.”"

Item Question title Date of question Status

Additional questions regarding the offerAttachments:


Warning! Buyer request a confirmation of participation until 2024-04-16 15:00:00

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.