Enquiry creation date: 2024-04-18

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk sp. z o.o.

Kujawska 2

80-550 Gdańsk

Tax Identification Number: 5830001675

Enquiry No. Z413/474578

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Grupa Azoty „FOSFORY” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzoną na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/.

Przedmiot postępowania: czyszczenie zbiornika magazynowego kwasu siarkowego nr 4, V=570 m3 (średnica 9000 mm, wysokość 9000 mm).

Planowany termin realizacji: maj 2024r.

Zakres prac:

1. Odpompowanie kwasu siarkowego do zbiornika ekspedycyjnego zlokalizowanego w odległości 20 m od prowadzonych prac - ilość ok. 20 Mg.

2. Mycie zbiornika (pobocznica, pokrywa, dno).

3. Odpompowanie popłuczyn ze zbiornika do cysterny (cysternę podstawi Wykonawca).

4. Utylizacja popłuczyn.

Uwagi:

1. Wykonawca zapewni wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania ww. zakresu prac.

Kontakt w sprawie pytań technicznych oraz wizji lokalnej:

Wydział Utrzymania Ruchu, Jarosław Malinowski, tel. 58 34 38 315, kom. 669 600 415, e-mail: j.malinowski@fosfory.pl

Wydział Produkcji Kwasu Siarkowego, Marcin Woźniak, tel. 58 34 38 328, kom. 885 770 205, e-mail: m.wozniak@fosfory.pl.

Prosimy o załączenie oferty z podaniem ceny, zakresu prac, terminu realizacji oraz warunków płatności (preferowany przelew 90 dni).

Ponadto do oferty prosimy dołączyć podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji oświadczenie Oferenta dotyczące klauzuli sankcyjnej (wzór w załączeniu).

Załączniki:

1. Wzór oświadczenia Oferenta dot. klauzuli sankcyjnej.

2. Ogólne warunki zamówień (OWZ).

3. Klauzula sankcyjna (załącznik do OWZ).

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Czyszczenie zbiornika kwasu siarkowego nr 4 1 KPL - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  7. Date of payment: 90 days

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Pod uwagę przy ocenie ofert będzie również brany deklarowany termin realizacji.

Questions to the inquiry "27005 Czyszczenie zbiornika kwasu siarkowego nr 4 na terenie zakładu Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...