Enquiry creation date: 2024-04-19

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Purchaser:

Daniel ...

Kontakt merytoryczny:

Daniel ...

Kontakt merytoryczny:

Łukasz ...

Enquiry No. Z42/453901/aktualizacja3

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja 19.04.2024 r. – Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 23.04.2024 r., do godz. 14:00 oraz zaktualizował Załącznik nr 8 do SIWZ (Wzór oferty) w punkcie 1.1.3.

Aktualizacja 2.04.2024 r. – Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 19.04.2024 r., do godz. 14:00.

Aktualizacja 28.03.2024 r. – Zamawiający zaktualizował punkt VIII SIWZ, w zakresie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej.

Enquiry contents:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac remontowych branży mechanicznej w Wydziale Aldehydów Jednostki Biznesowej OXOPLAST na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. podczas letniego postoju remontowego w 2024 r.
Prace dotyczą prac remontowych branży mechanicznej na poszczególnych węzłach technologicznych:
– oczyszczanie propylenu (W I),
– oczyszczanie gazu syntezowego (W I),
– synteza Oxo (W II),
– pochodnia (IV B_P),
– woda obiegowa (IV B_W),
– stokaż + pompownia aldehydów (IV D_A),
– stokaż propylenu (W V),
– sieci pary 0.6 MPa, 1.5 MPa i 3.0 MPa (estakady).
Zakresy prac:
Szczegółowe zakresy prac zostały określone w Załączniku Technicznym, stanowiącym Załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Integralną częścią Załącznika Technicznego są karty remontu urządzeń i zbiorników (24 karty remontu + 2 projekty, PDF).
Zasady udostępniania ww. dokumentacji określone zostały w punkcie III SIWZ.
Zamawiający:
- dopuszcza składanie ofert częściowych na jeden lub kilka zakresów prac opisanych w Załączniku Technicznym, jednak oferta musi obejmować wszystkie prace ujęte w danym zakresie,
- nie dopuszcza składania ofert jedynie na część prac danego zakresu prac,
- zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia oraz wyboru więcej niż jednego Wykonawcy,
- wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej miejsc objętych zamówieniem i dokonania własnych pomiarów,
- nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
- dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji poszczególnych zakresów zadań, w tym przypadku kwota wynagrodzenia zostanie pomniejszona o wartość tego zakresu zadania.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Realizacja prac remontowych w czasie postoju remontowego w 2024 roku w Wydziale Aldehydów w Jednostce Biznesowej Oxoplast na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki formalne zostały określone w SIWZ, stanowiącej załącznik.

Questions to the inquiry "Realizacja prac remontowych w czasie postoju remontowego w 2024 roku w Wydziale Aldehydów w Jednostce Biznesowej Oxoplast na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu "

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.