Enquiry creation date: 2024-05-15

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.

E. Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

Tax Identification Number: PL8730013812

Enquiry No. Z48/427846

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

ZAKUP I DOSTAWA: Butelki  sterylne do poboru wody:

 Butelki sterylne HDPE Z TIOSIAR 500ml 20 mg/l szeroka szyjka 45mm-200 sztuk i butelki sterylne HDPE bez tiosiarczanu sodu poj. 500ml, szeroka szyjka 45 mm-200 sztuk.

Adres dostawy- Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środków Spożywczych ul. Braci Saków 1, 33-100 Tarnów.
Dostawa materiałów   na podstawie zamówienia.
Termin dostawy zgodnie z ofertą.
Butelki  z możliwie najdłuższym TERMINEM PRZYDATNOŚCI. Proszę umieścić w ofercie termin ważności. Wymagany  CERTYFIKAT JAKOŚCI.
Osoba do kontaktu Kotyńska Małgorzata (malgorzata.kotynska@grupaazoty.com).

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Butelka sterylna HDPE z tiosiarczanem sodu 20mg/L poj 500ml, do poboru wody, szeroka szyjka. 200 ST - Read
2. butelki sterylne HDPE bez tiosiarczanu sodu poj 500ml, szeroka szyjka 45 mm 200 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: place of the orderer
  3. Transport cost: attributable to the supplier
  4. I have read and confirm that I have read the information clause
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  7. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Spółka zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania aukcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu ofertowym w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Spółka zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego oferenta.

Szczegółowe terminy i zakres realizacji znajdą Państwo w załączonych dokumentach
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony. W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade: tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27 email helpdesk@logintrade.net

Questions to the inquiry "ZAKUP I DOSTAWA: Butelki sterylne HDPE Z TIOSIAR 500ml 20 mg/l szeroka szyjka 45mm-200 sztuk i butelki sterylne HDPE bez tiosiarczanu sodu poj 500ml, szeroka szyjka 45 mm-200 sztuk."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Warning! Buyer request a confirmation of participation until 2024-05-22 14:00:00

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...