Enquiry creation date: 2024-06-12

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

24-110 Puławy

Tax Identification Number: 7160001822

Enquiry No. Z736/200691

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:


SIWZ wraz załącznikami w załączeniu.

Wymagana jakościowe:

- co najmniej atest 2.2 wg EN10204 wyrobu

- świadectwa z badań PT

- deklaracja zgodności UE

- instrukcja montażu i eksploatacji w j. polskim,

- oznakowanie umożliwiające jednoznaczną identyfikację z dokumentami jakości oraz CE i pozostałe wynikające z dyrektywyProducts:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Kompensatory DN900, DN800, DN600, DN500, DN300 wg KWTJ, specyfikacji i rysunków – (razem 18 szt.) 1 KPL - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: place of the orderer
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Zakup i dostawa: 13 poz. kompensatorów wg KWTJ, specyfikacji i rysunków – (razem 18 szt. co oznacza komplet), SIWZ nr BOR15/297/2024"

Item Question title Date of question Status
1. Pytania techniczne 2024-06-14 10:04

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...