Enquiry creation date: 2024-06-18

Grupa Azoty SA Tarnów

Kwiatkowskiego 8

33-100 Tarnów

Tax Identification Number: 8730006829

Enquiry No. Z249/288744

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Grupa Azoty S.A. informuję, że rozpoczęła akcję ofertową na sprzedaż samochodu i zaprasza do składania ofert.

Lokalizacja oferowanego pojazdu: 33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8

Cena minimalna 50 900,00 PLN netto


Specyfikacja oferowanego przedmiotu:


       Marka:    MERCEDES-BENZ

Model:           Viano 2.2 CDI MR' 11 E5 639

Wersja:               extra L  Ambiente

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Rok produkcji: 2011

Nr rejestracyjny:  KT98931        VIN:   WDF63981513644594


      Data pierwszej rejestracji:                    2011/04/04

Data ważności badania technicznego:    2023/05/06

Wskazanie drogomierza:                       212263 km

Okres eksploatacji pojazdu:     (11/04/04-24/04/10) 156 mieś.

Kolor powłoki lakierowej:      (rodzaj lakieru) Niebieski

Dop. masa calk.:           3050 kg

Rodzaj nadwozia:               van 5 drzwiowy 6 osobowy

Jednostka napędowa:        z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika:                 2143 ccm / 120kW (163KM)

Doładowanie:              Turbosp. z chlodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów:        4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów automatyczna

Rodzaj napędu  (4x4)

Nieaktualne badanie techniczne

Więcej informacji w załącznikach

Pozostałe warunki

Do dnia 02.07.2024 należy wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. w kwocie 5 090,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt zł 00/100 gr)

Numer konta do wpłaty wadium to : 84 1050 1445 1000 0022 7860 0313. Jako tytuł należy podać numer zapytania ofertowego.

Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał licytację uchyla się od zakupu w terminie 14 dni od zakończenia postepowania.

Cena minimalna to cena netto. W momencie zakupu zostanie doliczony podatek VAT.

Ewentualne koszty transportu, diagnostyki ponosi kupujący.

Odbiór osobisty pojazdu po uregulowaniu faktury nie później niż 7 dni od dnia otrzymania

Oględziny samochodu możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Oferent, który nie dokona oględzin a chce wziąć udział w aukcji - potwierdzi, że nie zapoznał się ze stanem faktycznym pojazdu. (druk w załącznikach -"Oświadczenie dotyczące stanu faktycznego pojazdu")

Aukcja internetowa:

Po weryfikacji ofert, drugim etapem wyboru kupca będzie aukcja internetowa.

Aukcja z wykorzystaniem Platformy Zakupowej nie jest traktowana jako aukcja w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zarówno niniejsze zapytanie ofertowe, jak i ewentualna aukcja internetowa nie są równoznaczne z zamówieniem i nie powodują powstania żadnych zobowiązań ze strony zamawiającego.

Składanie i ważność ofert:

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wszystkich warunków ujętych w treści zamówienia.

Oferta powinna być złożona wyłącznie za pośrednictwem platformy Logintrade. Złożenie oferty inną drogą skutkować będzie odrzuceniem oferty bez otwierania.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert bez otwierania.

Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w terminie i kwocie określonej powyżej.

Dodatkowe informacje:

W sprawach związanych ze szczegółami przedmiotu zamówienia lub uzgodnieniem terminu wizji lokalnej proszę o kontakt z :

Adam Legutki tel.: 785 780 576 (w godz.9:00-14:00)

Email: adam.legutki@grupaazoty.com lub krzysztof.karpiel@grupaazoty.comW przypadku problemów technicznych z obsługą platformy zakupowej prosimy o kontakt bezpośrednio z operatorem LOGINTRADE: tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail:helpdesk@logintrade.net


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. MERCEDES-BENZ Viano 2.2 CDI MR'' 11 E5 639 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  4. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
  5. Termin płatności: 7 dni
  6. koszt transportu: po stronie kupującego
  7. wpłata wadium na warunkach określonych w treści zapytania

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Wszystkie kwoty w zapytaniu to kwoty netto. W momencie zakupu zostanie doliczony podatek VAT.

Questions to the inquiry "Sprzedaż samochodu MERCEDES-BENZ Viano 2.2 CDI MR' 11 E5 639"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...