Enquiry creation date: 2024-06-13

Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.

ul. Mostowa 24 D

47-220 Kędzierzyn – Koźle

Tax Identification Number: PL9930082391

Enquiry No. Z39/221071

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zakres prac :

Remont 4 szt (około 30m2) fundamentów pod zbiornik kwasu azotowego stężonego VS-7 polegającej na

skuciu zdegradowanego betonu, reprofilacji powierzchni podstaw pod posadowienie zbiornika oraz zabezpieczenie

wykładziną chemoodporną cokołów materiałem kompozytowym Belzona 4311 w systemie dwuwarstwowym o min gr. 0,6mm.

Utylizacja gruzu i materiałów budowlanych na koszt wykonawcy.

Uwagi :

Wymagana wizja lokalna.

Zapytanie będzie dostępne na Platformie zakupowej Grupa Azoty

Wymagania :

Gwarancja na wykonane prace minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego – oczekiwane 72 miesiące

Ważność oferty 90 dni.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. remont fundamentów szt.4 1 ST - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Transport cost: attributable to the supplier
  3. I have read and confirm that I have read the information clause
  4. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
  6. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 60%
  2. Delivery date - 40%

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "Remont 4 szt (około 30m2) fundamentów pod zbiornikiem kwasu azotowego stężonego VS-7"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...