Enquiry creation date: 2024-06-13

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Mostowa 30 A

47-220 Kędzierzyn-Koźle

Tax Identification Number: 7490005094

Enquiry No. Z180/288916/aktualizacja1

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Change content (update):

Aktualizacja I z dn. 13.06.2024
Skorygowano parametry zapytania w zakresie składania ofert częściowych. Warunki postępowania bez zmian.

Enquiry contents:

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wymienników ciepła w ilości 7 szt., wg poniższej specyfikacji:

1. WYMIENNIK CIEPŁA E-101 - 1 szt.:
Producent: AlfaLaval
Typ: CPL30-V-160 Pls
Nr. CP30-6839/2017

2. WYMIENNIK CIEPŁA E-102 - 1 szt.:
Producent: AlfaLaval
Typ: CPL30-V-160 Pls
Nr. CP30-6841/2017

3. WYMIENNIK CIEPŁA E-103 - 1 szt.:
Producent: AlfaLaval
Typ: CPL30-V-80 Pls
Nr. CP30-6843/2016

4. WYMIENNIK CIEPŁA E-111/1 - 1 szt.:
Producent: AlfaLaval
Typ: CPX50-V-300 Pls
Nr. CP50-3064/2016

5. WYMIENNIK CIEPŁA E-109 - 1 szt.:
Producent: AlfaLaval
Typ: CPX50-H-150 Pls
Nr. CP50-3298/2019

6. WYMIENNIK CIEPŁA E-109/3 - 1 szt.:
Producent: AlfaLaval
Typ: CP15-H-50 Pls
Nr. CP15-2713/2014

7. WYMIENNIK CIEPŁA E-111 - 1 szt.:
Producent: GEA
Typ: GEA BT50-5D 16H-250
Nr. 305/10170/2014

Grupa Azoty ZAK S.A.:
- dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie producentów urządzeń tj. AlfaLaval oraz GEA;
- dopuszcza wybór dwóch dostawców wymienników, oddzielnie prod. AlfaLaval, oddzielnie GEA;
- nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Oczekiwany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 23.12.2024 r.

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. WYMIENNIK CIEPŁA E-101 - 1 szt. 1 US Read
2. WYMIENNIK CIEPŁA E-102 - 1 szt. 1 US Read
3. WYMIENNIK CIEPŁA E-103 - 1 szt. 1 US Read
4. WYMIENNIK CIEPŁA E-111/1 - 1 szt. 1 US Read
5. WYMIENNIK CIEPŁA E-109 - 1 szt. 1 US Read
6. WYMIENNIK CIEPŁA E-109/3 - 1 szt. 1 US Read
7. WYMIENNIK CIEPŁA E-111 - 1 szt. 1 US Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. I have read and confirm that I have read the information clause
  2. I declare that I have read and confirm the content of the attached Statement on sanctions provisions
  3. Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Warunki formalne zostały określone w SIWZ, stanowiącej załącznik do zapytania. 

Questions to the inquiry "Zakup i dostawa wymienników ciepła - 7 szt."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...